Utrop retter – og presiserer

I artikkelen om Krafttak for norskopplæring i Oslo kommune var noen av faktaopplysningene feil. Her følger de korrekte opplysningene:Det er om lag 1300 personer som venter på norskkurs, ikke 1800, slik det sto i artikkelen. Ved en feil var ordet «før» blitt byttet ut med ordet «etter» i en setning. Det riktige skal være: «Mange mister retten [til norskopplæring] 1. september 2010. Det gjelder dem som fikk oppholdstillatelse før 1. september 2005.» Her er det også viktig å presisere det finnes unntak, og at enkelte som kom før 1. september 2005, fremdeles kan få gratis norskkurs etter 1. september 2010. (I lettnorsk-rubrikken sto det 2003, mens det riktige altså er 2005.) Artikkelen kunne videre gi inntrykk av at norskkurs er obligatorisk for å få oppholdstillatelse. Det riktige er at du kan avlegge en test for å dokumentere dine norskkunnskaper. Alle som vil søke statsborgerskap etter 1. september 2008, må ha bestått prøver/eksamener i norsk eller ha gjennomgått 250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap, ikke 600 timer, slik det var oppgitt i artikkelens faktaboks. Det foreligger riktignok et lovforslag der antallet obligatoriske timer heves til 600, men dette er ennå ikke vedtatt.

Kjøp abonnement eller logg inn for å lese videre!

Tidligere abonnenter: Hvis du er abonnent fra før bruker du epostadressen som brukernavn. Passordet er: utrop

Nye abonnenter: Du bruker passord og brukernavn som du registrerte abonnementet med for å logge inn.