Løgnene fra FrP og HRS

0
Utrops meningsmåling viser at innvandrere og etniske norske har sammenfallende syn på verdier som demokrati, ytringsfrihet, likestilling og toleranse.

LETTNORSK SPØRSMÅL OG SVAR

0
Spørsmål: 1. Hva er forskjellen mellom norsk-pakistanere og norsk-tamiler i denne artikkelen? 2. Hvem har laget rapporten? 3. Hvorfor vil ikke flere reise til hjemlandet når...

Hjemmeværende kvinner – en ressurs

0
Innvandrerkvinner er ofte et tema for debatt, og det fokuseres mye på det negative disse kvinner sliter med, men det finnes nyanser i dette bildet.

Innvandrere stresser mer på jobben

0
En av ti innvandrere opplever trakassering eller mobbing på arbeidsplassen, viser en ny rapport. Siden 1996 har også den psykiske påkjenningen blant innvandrere i jobb økt fra fem til tolv prosent. Lederne oppfordres til bedre oppfølging.

Notiser

0
Innvandrer-sykepleiere forstår bedre Flerkulturelle sykepleiere kan ofte forstå bedre at iranske og norske kvinner opplever smerte forskjellig. Å bli forstått gir mer trygghet. Det mener sykepleier...

Modige menn og kvinner i liten verden og norsk press(e)frihet

0
Er du politisk død og fortsatt mediekåt, er oppskriften å skrive selvbiografi eller fiksjon om det politiske liv. Da har du garantert blest og...

Pakistanere og tamiler har ulike verdier

0
Norsk-pakistanere vil helst bo sammen med barn og barnebarn. Men norsk-tamiler vil bo alene når de blir gamle. Det viser en ny rapport.

Norske verdier er ingen selvfølge

0
Süleyman Günenc er avdelingsleder for Språktjenester ved introduksjonssenteret i Drammen. Han mener alle som kommer til Norge, trenger å lære om norske verdier.

Utrop retter – og presiserer

0
I artikkelen om Krafttak for norskopplæring i Oslo kommune var noen av faktaopplysningene feil. Her følger de korrekte opplysningene:Det er om lag 1300 personer som venter på norskkurs, ikke 1800, slik det sto i artikkelen. Ved en feil var ordet «før» blitt byttet ut med ordet «etter» i en setning. Det riktige skal være: «Mange mister retten [til norskopplæring] 1. september 2010. Det gjelder dem som fikk oppholdstillatelse før 1. september 2005.» Her er det også viktig å presisere det finnes unntak, og at enkelte som kom før 1. september 2005, fremdeles kan få gratis norskkurs etter 1. september 2010. (I lettnorsk-rubrikken sto det 2003, mens det riktige altså er 2005.) Artikkelen kunne videre gi inntrykk av at norskkurs er obligatorisk for å få oppholdstillatelse. Det riktige er at du kan avlegge en test for å dokumentere dine norskkunnskaper. Alle som vil søke statsborgerskap etter 1. september 2008, må ha bestått prøver/eksamener i norsk eller ha gjennomgått 250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap, ikke 600 timer, slik det var oppgitt i artikkelens faktaboks. Det foreligger riktignok et lovforslag der antallet obligatoriske timer heves til 600, men dette er ennå ikke vedtatt.

Verden Rundt

0
Brasil: Hetset på grunn av utfordrende klesstil Studenten Geysi Villa Nova Arruda (20) ble utvist fra Bandeirante-universitetet i Sao Paulo fordi hun møtte opp på skolen...