Norske verdier er ingen selvfølge

Må læres: Avdelingsleder for Språktjenester ved introduksjonssenteret i Drammen, Süleyman Günenc, er slett ikke sikker på at norske verdier kommer naturlig til nyankomne
Süleyman Günenc er avdelingsleder for Språktjenester ved introduksjonssenteret i Drammen. Han mener alle som kommer til Norge, trenger å lære om norske verdier.
0Shares
Latest posts by Adam Daniels (see all)

Resultatene fra Utrops undersøkelse er interessante, men de går glipp av enkelte nyanser, mener Günenc.

– Jeg tviler ikke på at folk har svart ærlig og i tråd med sin overbevisning. Problemet er at det kan se ut som at de som har svart, slutter opp om sin definisjon av hva for eksempel demokrati, ytringsfrihet og likestilling er. Dermed blir det vanskelig å vite hvilke verdier folk baserer svarene sine på, sier han.

Günenc mener det slett ikke er noen selvfølge at nyankomne har verdier som er i overensstemmelse med det de fleste vil oppfatte som moderne, norske verdier. De 50 timene samfunnskunnskap som er obligatorisk for mange nyankomne, mener han er helt nødvendig.

Verdigrunnlag og kulturforståelse er vesentlig for alle nye medlemmer av et samfunn.

Satse på utdanning
– Dette er det beste verktøyet vi har for at nyankomne skal forstå norske verdier. Ordningen har likevel noen utfordringer. For det første er det mange små kommuner som sliter med å gi undervisning på et språk innvandrerne forstår. Det er et krav i loven, men i små kommuner med innvandrere fra mange ulike språkgrupper er det praktisk umulig å gi alle kurs på morsmålet eller et annet språk de forstår godt. For det andre vokser ikke gode tospråklige samfunnskunnskapslærere på trær. Her må det foretas en satsing for å gi flere en skikkelig utdanning som setter dem i stand til å være gode veiledere for de nyankomne, sier Günenc.

Slik faget er lagt opp, er undervisningen om verdier for lite eksplisitt, mener Günenc. På den ene siden handler pensum om harde fakta – institusjoner, lover, regler, historie, geografi og så videre. Men mange av temaene handler også indirekte om verdier, selv om det ikke er nevnt med rene ord i pensum. Dette aspektet er minst like viktig som faktakunnskap, mener han. Det handler om å lære om den norske væremåten og tenkemåten, de historiske prosessene som førte fram til den kulturen vi har i dag, uskrevne lover og regler, hvilke typer atferd som er akseptert, forholdet mellom staten og individet og flere andre forhold.

Må lære mer om verdier
– Min bekymring er at lærerne ikke får nok veiledning i hvordan de skal formidle det som handler om verdier. Verdigrunnlag og kulturforståelse er vesentlig for alle nye medlemmer av et samfunn, sier han.

Günenc understreker at det finnes gode eksempler på at lærerne får en grundig opplæring som gir dem et tilstrekkelig grunnlag til å undervise også om verdier og normer i samfunnet. Det gjelder ikke minst Drammen og Oslo, mener han.

Fakta om 50 timer samfunnskunnskap

 • Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for voksne innvandrere gjelder fra 1.9.2005. De som omfattes av loven skal tilbys et 50-timers kurs i samfunnskunnskap på et språk de forstår.
 • Kursinnholdet:
  • Innvandrer i Norge
  • Demokrati og velferd
  • Helse
  • Skole, utdanning og kvalifisering
  • Arbeid, arbeidsliv og arbeidsmarked
  • Barn og familie
  • Befolkningsstruktur og naturforhold