– Arbeidsinnvandring en viktig sak for fagpressen

Kompetanse: Redaktør i LO-aktuelt, Svein-Yngve Madssen, mener fagpressen har en forpliktelse til å skrive om arbeidsinnvandring
Foto: Privat
Norge kan få en underklasse som gjør de jobbene nordmenn ikke lengre ønsker å utføre. – Vi er i ferd med å få et klassedelt arbeidsmarked. Det er bekymringsfullt at det ikke opptar oss, folk flest, mer, sier Svein-Yngve Madssen, ansvarlig redaktør i LO-aktuelt.

Innvandrere som kommer til Norge for å arbeide, får ofte dårligere lønns- og arbeidsbetingelser enn det den gjennomsnittlige nordmann gjør. Det forekommer også oftere svart arbeid blant arbeidsinnvandrere. Det er knapt en eneste bransje som er uberørt, alt fra offentlig sektor til fiskeforedling, bygg og transport.

Det hevder Svein-Yngve Madssen, ansvarlig redaktør i LO-aktuelt. LO-aktuelt er et fagblad som utgis av LO. Hovedformålet til bladet er å være et debattorgan for norsk fagbevegelse ved å sette søkelyset på LOs og LO-forbundenes hovedstrategier og å belyse økonomiske, faglige og politiske spørsmål. 

Alvorlig tema
Selv om arbeidsinnvandrere ikke får like mye plass i media som han gjerne skulle ønske, mener Madssen at de fleste fagbladene i Norge i mange år har brukt store ressurser på å dekke situasjonen til arbeidsinnvandrerne. Fagbevegelsen har Norges høyeste kompetanse på norsk arbeidsliv, mener Madssen.

Godt etablerte innvandrere ser verdien av det norske velferdssamfunnet og ønsker å bidra.

– Skal vi kunne opprettholde denne kvaliteten, må vi ta disse utfordringene på alvor.

I fokus: Arbeidsinnvandring og innvandreres integrering på arbeidsmarkedet er sentrale saker for fagbevegelsens organer.
Foto : Illustrasjonsfoto

Han får støtte av Kirsti Knudsen, redaktør i Fagbladet, som er Norges største fagblad i fagbevegelsen. Fagbladet hadde en stor sak om en sak knyttet til arbeidsinnvandrere for ett år siden, forteller hun.

Viktig for Norge: Kirsti Knudsen, redaktør i Fagbladet, mener at uten innvandrere hadde Norge gått i stå.
Foto : Privat

– Saken handlet om oppsagte polske renovatører i Asker. Saken fikk mye oppmerksomhet, noe som resulterte i at arbeiderne fikk lønna de skulle ha, og tilbud om å få jobben tilbake, sier Knudsen.

– Det negative selger
Fagbladet er et magasin og nettsted for medlemmer i Fagforbundet, politikere, statlig og kommunal forvaltning med mer. Bladet er en del av Fagforbundet, som har en samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp om antirasistisk arbeid, og hele Fagforbundet er rasisme-fri sone. Dette gjør at Fagbladet er opptatt av innvandring og integrering.

De to redaktørene er enige om at de store avisene er flinke til å ta opp innvandring og arbeidsliv. 

– Mediene har stort sett oppført seg ordentlig i forhold til innvandrere, men jeg skulle nok ha ønsket meg mer om det positive ved innvandringen og de gode historiene. Det gjelder ikke bare innvandringsspørsmålet. Det er skandalene og det negative som selger, sier Knudsen. 

Svein-Yngve Madssen forteller at LO-aktuelt har som mål at hver utgave skal ta opp integrering eller innvandring på en eller annen måte. De har også en egen journalist i redaksjonen som har dette som ett av sine ansvarområder.

Madssen understreker at lønnsutviklingen de siste årene med sterk forbedring av kjøpekraften, tyder på at arbeidsinnvandringen så langt ikke har påvirket lønnsnivået i det organiserte arbeidslivet. Men seriøse arbeidsgivere som må konkurrere med alt fra spekulative bemanningsbyråer til utenlandske selskaper som tøyer lover og regelverk maksimalt, får det stadig vanskeligere.

Kommer for arbeid
Knudsen i Fagbladet er enig i at faren for sosial dumping øker når store grupper arbeidsinnvandrere kommer fra Øst-Europa. De kommer ofte gjennom internasjonale vikarbyråer som tjener mye penger på dette, og de prøver da å omgå norske lover og regler for arbeidslivet.

Men Knudsen minner samtidig om at uten innvandrere hadde Norge gått i stå.

– Mange bransjer, blant annet helsesektoren, hadde ikke hatt arbeidskraft nok til å drive på en forsvarlig måte uten innvandrerne. 

Skille
Madsen på sin side påpeker at det er i ferd med å utvikle seg et skille mellom ulike grupper arbeidsinnvandrere.

– Det går et tydelig skille mellom innvandrere som ønsker å bosette seg i Norge, og dem som er her i kortere perioder for å tjene mest mulig. Godt etablerte innvandrere ser verdien av det norske velferdssamfunnet og ønsker å bidra på lik linje med alle andre. De jobber også for sosial mobilitet for seg og familien. “Gjestearbeidere” har et mye mer kortsiktig perspektiv. Det undergraver norske lønns- og arbeidsvilkår, sier Madssen.

Rekruttere innvandrere
LO-aktuelt har ingen egen strategi for å rekruttere flere med minioritetsbakgrunn som journalister, men Madssen påpeker det at et kulturelt mangfold i redaksjonen er en styrke. Fagbladet derimot har forpliktet seg til en offensiv rekrutteringspolitikk når det gjelder å ansette personer med minoritetsbakgrunn.

– Vi oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn å søke stillinger i redaksjonen, men har foreløpig ikke lykkes med det, sier redaktør Knudsen.