Pakistanere og tamiler har ulike verdier

Det blir stadig flere eldre med minoritetsbakgrunn. Foto fra flerkulturelt eldresenter på Grünerløkka. Arkivfoto: 24.10.08.
Norsk-pakistanere vil helst bo sammen med barn og barnebarn. Men norsk-tamiler vil bo alene når de blir gamle. Det viser en ny rapport.
0Shares

Norsk-pakistanere og norsk-tamiler har forskjellig religion og tradisjon. Derfor tenker de forskjellig om det å bli gammel. Mange som kommer til Norge, begynner fort å leve som nordmenn, viser en rapport fra NOVA (se faktaboks).

Ikke alle norsk-pakistanere eller norsk-tamiler tenker likt. Men flere pakistanere vil bo sammen med barn og barnebarn når de blir gamle. Det forteller Trude Brita Nergård. Hun jobber i NOVA.

– Islam sier de unge skal ta vare på sine foreldre. Unge norsk-pakistanere vil ha foreldrene hjemme hos seg. Pakistanere i Norge har mer tradisjonelle familier enn tamiler. De norsk-pakistanske damene jobber også mindre. Derfor tenker de to gruppene forskjellig om alderdommen, sier hun.

Delt: Innvandrere har ulike syn på eldreomsorg, samtidig som flesteparten ønsker å tilbringe alderdommen sin i Norge. Det forteller Forsker Trude Brita Nergård i NOVA. FOTO: NOVA
Foto : nova.no

Folk vil være i nærheten av barna når de blir gamle.

UNDERSAK

Få vil flytte tilbake

Veldig få tror de kommer til å flytte tilbake til hjemlandet når de blir gamle. Det er mange problemer både i Pakistan og på Sri Lanka nå. Og så vil folk være i nærheten av barna når de blir gamle. Derfor vil de ikke flytte tilbake, selv om noen kanskje ville det før. Det mener Trude Brita Nergård i NOVA (se faktaboks).

– Det finnes lite offentlig eldreomsorg i hjemlandene. Og de som har bodd i Norge lenge, kjenner ikke så mange i hjemlandet lenger. Folk foretrekker å bli gamle Norge på grunn av sikkerheten som velferden gir, sier hun.  

Fakta om innvandrere og alderdom:

  • Ny rapport fra Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), “Mangfoldig omsorg – tre innvandrergrupper forteller om sine forventninger til alderdommen”.
  • Rapporten forteller om eldre innvandreres kjennskap til kommunale pleie- og omsorgstjenester, holdningen de har til å bruke tjenestene.
  • Rapporten forteller også om hva yngre innvandrere mener om det å hjelpe sine foreldre når de blir gamle.
  • NOVA intervjuet 70 personer (33 menn og 37 kvinner) for å skrive rapporten.
  • De 70 personene er fra Vietnam, Sri Lanka og Pakistan.