Klimasyndere og -ofre

Verden står overfor en stor klimakrise, men i skrivende stund er det lite som tyder på at klimamøtet i København vil føre til en bindende juridisk avtale om å redusere utslippene i de fire landene som er de største miljøsynderne.
Saroj Chumber
Latest posts by Saroj Chumber (see all)

USA, Australia, Kina og India er de fire land som står for mest utslipp i verden, men fortsatt står de fritt til å skape mer forurensing.

I oppstyret rundt det historiske klimamøtet i København nå i desember, minnes jeg en samtale jeg hadde med en venninne etter at hun nylig hadde besøkt Kina. Vi kom inn på klimaendringer, og da sa hun noe som har festet seg i hjernen min. “Kina og India er to land som kan forandre verden om de vil,” hevdet hun. De to landene kan ikke lenger ignorere sin del av klimaendringene, selv om det er de rike landene som står bak storparten av klimagassutslippene. Økt energiforbruk i India og Kina vil føre til mer utslipp i de to landene, som nå opplever stor økonomisk vekst og utvikling. Derfor kan de ikke lukke øynene for den store klimakrisen som mange utviklingsland står i fare for å bli utsatt for.

Barn er glemt i klimaavtalen

I India dør hvert år to millioner barn under fem år, på grunn av diaré, malaria og lungebetennelse, sykdommer som ikke er regnet som dødelige i utviklete land.

En ny rapport fra Redd Barna, “Feeling the heat – Child survival in a changing climate”, viser at 175 millioner barn kommer til å bli rammet av naturkatastrofer hvert år det neste tiåret. Likevel er ikke barn nevnt med ett ord i utkastet til ny klimaavtale.

Klimaavtalen må inkludere barn for å sikre at de beskyttes mot klimaendringene.

På verdensbasis er 178 millioner barn underernært, og årlig dør 3,2 millioner barn av underernæring. Får vi en temperaturøkning på to grader, som ekspertene frykter, vil det føre til 25 millioner flere underernærte barn i verden innen 2050. Allerede i dag bor en tredjedel av alle underernærte barn i verden i India. Klimaavtalen må inkludere barn for å sikre at de beskyttes mot klimaendringene.

Klimaendringene gjør forholdene verre for fattige barn. Lite tilgang til rent vann vil øke barnedødeligheten i land som India, som allerede har en av verdens høyeste barndødeligheter.

Flere land i Afrika er rammet av tørke, og det har ført til matkrise, som igjen går utover barna. I mange fattige land får barn bare to små måltider per dag.

I Kenya har det vært matmangel som følge av tørke siden 2005. Klimaendringene er årsak til tørke i flere afrikanske land, og ifølge ekspertene vil dette problemet bare øke.

De rike landene har ansvar

Søren Pedersen, leder for den internasjonale Redd Barna-alliansen, sier:

– I den nye klimaavtalen må de rike landene kutte sine CO2-utslipp med 40 prosent innen 2020. Fordi de har bidratt mest til klimaendringene, må de også forplikte seg til å finansiere klimatilpasning i utviklingsland. Dette vil koste minst 100 milliarder dollar årlig.

Men klimaet kan ikke overlates kun til de rike. Verken Kina eller India kan fortsette å lukke øynene for den store klimakrisen de selv kommer til å være med å skape. Kanskje er det noe sannhet i det venninnen min sa den dagen.

– I Kina trer nye lover i kraft med en gang de er vedtatt. Hvis Kina sier at fra i morgen kan folk bare kjøre el-bil, så vil man dagen etter kun se el-biler i Beijing, ifølge henne.

Mens vi debatterer klimasyndere og -ofre, kan det være nettopp et land som Kina, som får refs for menneskerettighetsbrudd, som kan redde verden ut av klimakrisen. Tanken på å tvinge folk til å tenke miljø er skremmende, men kanskje det er den eneste måten å redde jordkloden på.