Klimaflyktningene kommer!

Author Recent Posts Saroj Chumber Latest posts by Saroj Chumber (see all) Innvandrer på hyttetur - 31.07.2013 På tide å møtes på midten - 09.05.2011 En rettferdig asylpolitikk - 17.01.2011 Nordmenn er mer redde for muslimer enn klimaendringer, ifølge en ny meningsmåling. Dette må være en triumf for alle som har jobbet hardt for å […]
Saroj Chumber
Latest posts by Saroj Chumber (see all)

Nordmenn er mer redde for muslimer enn klimaendringer, ifølge en ny meningsmåling. Dette må være en triumf for alle som har jobbet hardt for å skape et virkelighetsbilde der muslimer framstår som den store trusselen mot Norge.

Hva om de politikerne som har fremstilt islam og muslimer som som den store trusselen mot demokratiet, hadde kjempet for å bremse global oppvarming som er den største trusselen mot hele mennesket?

Problemet i dag er at vi er polarisert i forskjellige grupper, og klimaspørsmålet blir framstilt som en sak bare for venstresiden og miljøbevegelsen. Dermed blir alle de som ikke identifiserer seg med ett eller begge disse to politiske miljøene ofte pasifisert.

Når de nye klimaflyktningene strømmer til Norge, vil klima bli et tema for partier som er opptatt av religion og kultur.

Klimamøtet i København i desember setter et viktig spørsmål på dagsorden, men så lenge verdens mektige land, med alle tenkelige ressurser tilgjengelig, ikke er villige til å satse mer på klima, er det ingenting en fattig bonde i Nicaragua elle India kan gjøre. Tenk hvor langt  vi hadde kommet med en lignende mediekampanje om klima som den som pågår om religion i vestlige land.

Mens islam blir fremstilt som den ytre fiende, er det faktisk klimaendringene folk flest burde bekymre seg over. Den egentlige trusselen mot mennesker er klimaendringene.

Det er lite politisk vilje ennå til å sette fokus på klimaendringer. Er
det fordi klimaendringer rammer fjerne land? Men fortsetter tørke og sult å øke i Afrika og Asia, vil asylstrømmen øke til de rike landene. Når
de nye klimaflyktningene strømmer til Norge, vil klima bli et tema for
partier som er opptatt av religion og kultur. Fortsetter temperaturen å
øke med like stor fart, er den dagen ikke langt unna.

Ikke bare i Norge, men også i USA, er folk ubekymret når det kommer til  klima, og tror ikke på ekspertene når de sier at global oppvarming skyldes menneskenes forbruk.

Det er et dilemma for demokratiet at viktige avgjørelser blir tatt på bakgrunn av meningsmålinger. Så lenge meningsmålingene viser at folk er ikke så opptatt av klima, vil det skje lite. Men tiden er inne for å gjøre noe med klima. Det er barnas fremtid vi leker med.

Barn i Danmark er bekymret for klimaet, ifølge en ny rapport. Barn i Oslo-skolene deltar i miljøprosjekter som Duppeditt, men det trengs en global innsats for klima.

Det er ennå tid til å sette igang tiltak som kan dempe omfanget av klimakrisen. Men når klimaflyktninger begynner å sette kursen mot Europa om noen år, vil det være for seint.