Suksesshistorier

Author Recent Posts Øystein Røe Latest posts by Øystein Røe (see all) Suksesshistorier - 31.05.2010 Suksesshistorier - 20.05.2010 Suksesshistorier - 03.05.2010 Navn: Gehan Christy Stilling: Prosjektingeniør Firma: Mesta Elektro as Utdanning: Sivilingeniør i Industriell økonomi og informasjonsledelse fra Høgskolen i Agder.            Hvor lenge har du vært i jobben du er i nå? Jeg begynte […]
Øystein Røe
Latest posts by Øystein Røe (see all)

Navn: Gehan Christy

Stilling: Prosjektingeniør

Firma: Mesta Elektro as

Foto : Ambisjoner.no

Utdanning: Sivilingeniør i Industriell økonomi og informasjonsledelse fra Høgskolen i Agder.

          
Hvor lenge har du vært i jobben du er i nå?

Jeg begynte i denne jobben sommeren 2008.

Hvordan havnet du i denne jobben?

Da jeg nærmet meg slutten av traineeprogrammet, ble en rekke ikke-utlyste stillinger avsatt til traineer. En av disse stillingene var en prosjektingeniørstilling hos Mesta Elektro. Vi var selv ansvarlige for å ta kontakt med den oppgitte kontaktpersonen for de aktuelle stillingene. I mitt tilfelle var det administrerende direktør i Mesta Elektro. Jeg tok kontakt og vi avtalte et møte. Kort tid etter møtet ble jeg tilbudt stillingen.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut?

Som prosjektingeniør får jeg mulighet til å delta i elektroprosjekter i alle faser; fra anbud via kontraktsinngåelse til ledelse av prosjektet. Jeg har nylig vært prosjektleder for nyinstallasjon av veilys i Gudbrandsdalen. Dette var mitt aller første prosjekt, og jeg hadde både ansvar for og påvirkningskraft på alt som ble gjort i dette prosjektet. En typisk dag under dette prosjektet var meget hektisk. Det ble mye ekstraarbeid og dette skyldes til dels at mye var nytt i prosjektet, slik at alle tekniske detaljer og sammenhenger måtte læres underveis, samtidig som jeg stod for planleggingen og gjennomføringen. 

Hvilke egenskaper trenger man for å mestre din jobb?

Den viktigste egenskapen for å mestre min jobb er å være strukturert. Da jeg hadde mitt første byggemøte med kunden, ble det verdsatt at jeg var åpen om at jeg ikke hadde erfaring som prosjektleder. Dette ga tillit. Videre er det viktig å være lærevillig og analytisk og ha evnen til å være en pådriver og spille på lag.

Hva vil være et naturlig skritt videre i din karriere?

I min nåværende situasjon vil det mest naturlige skrittet være å øke min elektrokompetanse slik at jeg lettere kan danne meg et bilde av hva som må gjøres og lettere forstå en teknisk endring som ikke opprinnelig var en del av prosjektet.

Hvordan skal studenter og nyutdannede gå frem dersom de ønsker seg en lignende stilling?

Det første og viktigste må være om man virkelig ønsker en slik stilling. Stillingen i seg selv varierer stort fra selskap til selskap. Man burde finne ut mer om dette ved å ringe rekrutteringsansvarlig eller lignende og sjekke ut om hva som faktisk kreves i stillingen. Det er veldig viktig å ringe for å presentere seg selv skikkelig og hente ut så mye informasjon som mulig og bruke dette i søknadsbrevet. Link denne informasjonen opp mot dine styrker. Det er lettest å nå frem dersom du skiller deg ut.