Utrop presiserer

Author Recent Posts Claudio CastelloJournalist i Utrop Latest posts by Claudio Castello (see all) Shwan Dler Qaradaki er Årets Olsokkunstner - 19.04.2024 FlePsy vil ha et mer inkluderende og mangfoldig psykolog-Norge - 18.04.2024 – Høyrepopulistisk tilbakeslag et reaksjon på salafisme - 17.04.2024 I utgave 2, 4. til 17. februar 2010, skrev vi en artikkel ved […]

I utgave 2, 4. til 17. februar 2010, skrev vi en artikkel ved navn “Kirken åpner hus for mangfold”.

Etter å ha vært i kontaktet av en av sakens opprinnelige kilder vil Utrop presisere at STL, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, som utreder muligheten for å kunne opprette et “Dialogens Hus”. I et slikt
hus ønsker det kirkelige senteret å bli lokalisert.

I artikkelen skriver vi også at stiftelsen Areopagos skal administrere huset. Her skal det også komme frem at Areopagos ikke bare skal administrere, men også har opprettet
senteret sammen med Oslo Bispedømmeråd.

I saken skal det også presiseres at senteret foreløpig er plassert på Grünerløkka, men at man på sikt håper å
kunne dele kontorer med andre tros- og livssyns-organisasjoner som er
aktive i religionsdialog
.