Hareide valgt til ny leder av Kashmir-gruppe

Knut A. Hareide (KrF) valgt som leder av Kashmir-gruppen på Stortinget.
Foto: Pressebilde
Knut Arild Hareide fra KrF har blitt valgt til ny leder av Kashmir-gruppen på Stortinget.

Gruppen arbeider for en fredelig løsning av en av verdens viktigste
konflikter.

Kashmir-gruppen på Stortinget består av en stortingsrepresentant fra
hvert av de syv partiene på Stortinget. Knut Arild Hareide fra Kristelig
Folkeparti har nå tatt over ledervervet i gruppen etter Ola T. Lånke
som ledet gruppen i forrige stortingsperiode. Snorre Valen fra
Sosialistisk Venstreparti har blitt valgt til gruppens nestleder.

Sterkt
behov for løsning

Konflikten om Kashmir har siden 1947
tre ganger ført til krig mellom India og Pakistan, og den er den eneste
konflikten i verden som befinner seg i treffpunktet mellom tre av
verdens atommakter. Det er derfor avgjørende at konflikten får en
endelig fredelig løsning. Konflikten i Kashmir må også ses i sammenheng
med mulighetene for en fredelig løsning i Afghanistan.

Fremtredende
ledere i Kashmir har flere ganger ytret ønske om at Norge skal ta på
seg rollen som megler i konflikten. Kashmir-gruppen vil arbeide for at
Norge gjør det som er mulig for å bidra til en fredelig løsning.