Utrop retter

I saken om Det flerspråklige biblioteket (DFB) i forrige utgave av Utrop (tittel: “Gratis norskkurs på nett”) har vi kommet i skade for å skrive at de nye nettbaserte norskkursene er laget av DFB. Det medfører ikke riktighet. Kursene er laget av Fagbokforlaget, og er gjort tilgjengelig av DFB. De tospråklige billedbøkene som nevnes, kan […]

I saken om Det flerspråklige biblioteket (DFB) i forrige utgave av Utrop (tittel: “Gratis norskkurs på nett”) har vi kommet i skade for å skrive at de nye nettbaserte norskkursene er laget av DFB. Det medfører ikke riktighet. Kursene er laget av Fagbokforlaget, og er gjort tilgjengelig av DFB. De tospråklige billedbøkene som nevnes, kan lånes hos DFB, men deles ikke ut, slik det står i artikkelen.