Fokus på religion og tro

Begrep som antisemitisme og islamofobi knebler religionskritikk mener debattinseneren
Foto: Flickr.com
Author Recent Posts Trond Ali Linstad Latest posts by Trond Ali Linstad (see all) Hvem visste om 9/11? - 24.10.2011 Ensidig om demokrati - 11.04.2011 Veien til fred i Palestina - 04.10.2010 Islamofobi er et tvetydig begrep. Noen oppfatter at begrepet blir brukt for å hindre religionskritikk. Man risikerer å bli mistenkeliggjort om man vil […]
Trond Ali Linstad
Latest posts by Trond Ali Linstad (see all)

Islamofobi er et tvetydig begrep. Noen oppfatter at begrepet blir brukt for å hindre religionskritikk. Man risikerer å bli mistenkeliggjort om man vil kritisere visse sider ved religionen. Men det bør ikke være slik. Kritikk og diskusjon må kunne ønskes velkommen, også når det gjelder religion og tro.

Skille

Antisemittisme vokser i samfunnet. Dette er også et tvetydig begrep. Det kan brukes til å blande berettiget religionskritikk med illegitim diskriminering av troende.

Det er viktig å opprettholde et skille. Og det må det være tillatt å spørre om det er sider ved for eksempel jødedom, eller fundamentalistisk kristendom for den saks skyld, som kan nære opp under en aggressiv okkupasjonspolitikk i Det hellige landet.

Fremmer aggresjon

Skyver man slike spørsmål under teppet, av frykt for å fremme for eksempel antisemittisme, gjør man seg en bjørnetjeneste. Man legger lokk på en frustrasjon, som man ikke vil møte åpent. Man snakker om å fremme kunnskap, men selekterer hva man vil vite. Resultatet kan bli aggresjoner, som vil kunne føre galt av sted.

En åpen holdning med kritikk og diskusjon, rundt religioner og andre eksistensielle systemer, bør kunne ses som et gode. Islam er kommet i fokus. Men bør ikke være det alene

Det må det være tillatt å spørre om det er sider ved for eksempel jødedom, som kan nære opp under en aggressiv okkupasjonspolitikk i Det hellige landet.