Hvem visste om 9/11?

Vendepunkt: Etter 11. september fikk vår spaltist en ny og mer akutt opplevelse av det å være muslim.
Foto: Brian Rodriguez/umc.org
Visste Israel om terroristangrepet i New York, 11. september 2001? Flere har spurt om det, på bakgrunn av viktig kildemateriell, blant annet det velrenommerte jødiske New York- magasinet ”Forward”, våren 2002. Da kan svaret bli: Ja, Israel visste om det! Og, hva mere er: USA kan også ha visst! Det skriver Trond Ali Lindstad i dette innlegget.
0Shares
Latest posts by Trond Ali Linstad (see all)

Newsweek for 12. september i år, vier flere artikler til angrepet. Newsweek viser at FBI, USAs indre etterretning, satt inne med informasjon” som kunne ha forhindret angrepet”! Bladet peker på hvordan CIA, den nasjonale sikkerhetstjenesten, ”av ukjente grunner”, står det, ”unnlot å ta informasjoner på alvor”.

Eller gjorde de det? Er det sannsynlig at FBI lukket øynene for informasjoner de fikk – om at muslimske ”ekstremister” i Minneapolis, gjennomgikk trening i å håndtere store passasjerfly, slik bladet skriver? CIA fikk tips, står det, om at terrorister kanskje planla et komplott ”ved å ta kontroll over et fly, og styrte det inn i World Trade Center, eller et liknende sted ” (Newsweek). Hvilket skjedde noen dager senere, ved terroraksjonen 11. september. Brydde ikke amerikansk etterretning seg om dette?

Innflytelse
I kjølvannet av terroraksjonen oppsto fenomenet ”11.september” – som satte i gang ”krigen mot terror”, ved å reise en folkelig opinion som gjorde en slik ”krig” mulig. Og som videre ga som resultat, at USA, direkte eller indirekte, har invadert tre muslimske land, og sikret baser, og ny innflytelse, flere steder i verden. Kan det hele være, må man spørre – en styrt plan, som eventuelt skal ligge bak?

Var det ikke for ”11. september”, skriver Newsweek, ville ikke de amerikanske invasjonene vært mulig. USA og Israel, kan man spørre; gikk de i spann for å la aksjonene skje?

Spørsmålet som er stilt, er derfor relevant: Israel – og USA, eller rettere; den hemmelige etterretningen i de landene, med noen ”tenketanker” bak, kan ha funnet aksjonene formålstjenelige. Både Israel, og USA – kan ha ”visst”!