Veien til fred i Palestina

0Shares
Latest posts by Trond Ali Linstad (see all)

Det er ikke et uvesentlig spørsmål. Palestina-konflikten ligger som et åpent sår, og påvirker hele Midtøsten. Ja, men enn det: Det uløste Palestina-spørsmålet har ringvirkninger til Irak, Afghanistan, Iran – det skaper uro i store deler av verden. De fleste vil vite det.

Til spørsmålet om Palestina: Israel har tatt det meste av landet og har etablerer seg i det, med stadig nye settlements. Disse er bare for jøder. Eller bør ordet ”jøde” settes til side – det skaper uro i debatten, med sine følelsesmessige implikasjoner?

De mange bosettinger på palestinsk jord – og de er ulovlige alle sammen – er bare for én befolkningsgruppe. Staten Israel er det samme: en stat for én gruppe i folket, mens andre – ”araberne” – blir diskriminert, på de fleste områder.

Staten Israel skal være eksklusiv – for de som i hovedsak kom utenfra, koloniserte landet, og fordrev – oftest bevisst – den palestinske, arabiske befolkningen. Skal vi bare godta det? Og vil det kunne gi fred?

Nei, alternativet er dette: Denne etnisk baserte staten, om vi kan kalle den det – må legge av eksklusiviteten! Eller: Den må bli tvunget til å gjøre det. Israel – eller om en vil; det israelske regimet, må ”bringes til opphør”, som det sto i annonsen, som Dagsavisen ikke ville trykke. Og gjerne med sterkere ord: det må ”ødelegges”, som var en formulering.

Vel å merke uten at urett skal skje mot de folkene som det gjelder! ”Jødenes liv vil fortsette, og jøder skal ikke bli avvist av muslimer,” sto presisert i annonsen.

Men det ville ikke Dagsavisen trykke! Og heller ikke denne kommentaren, grunnet innholdet i den. Men det finnes ingen annen vei – til varig fred i Palestina.