Afghanske kvinner på landsbygda sliter mest

På vei: Det tar lang tid å endre kultur og tradisjoner, men mye bra gjøres i Afghanistan, mener Liv Kjølseth, daglig leder for Afghanistankomiteen i Norge.
Foto: Privat
Liv Kjølseth, daglig leder for Afghanistankomiteen i Norge, mener at det store flertallet av kvinner i Afghanistan har en meget vanskelig livssituasjon, selv om det er 28 prosent kvinner som sitter i parlamentet.
Saroj Chumber
Latest posts by Saroj Chumber (see all)

– Den høye andelen kvinner i parlamentet reflekterer ikke de faktiske samfunnsforholdene  i Afghanistan. Det ble vedtatt i grunnloven i 2004 at 28 prosent plasser i parlamentet skulle være til kvinner, sier hun.
 
Hun mener at rapporten fra både FN og hjelpeorganisajonen CARE taler sitt tydelige språk.

– All internasjonal statistikk dokumenterer hvor vanskelig situasjonen er, eksempelvis er mødredødeligheten høyest i verden. Det er også verdt å merke seg at fattigdom i et land som Afghanistan rammer kvinner i enda sterkere grad enn menn, sier hun.

Dette er også dokumentert gjennom internasjonal statistikk. FNs Gender-related Development Index (GDI) rangerer likestilling i 182 land. Afghanistan havner på 181. plass, det vil si at kvinner i stor grad er ekskludert fra helsetjenester, utdanning og yrkesliv. Til sammenligning er Norge rangert som nummer 1. 
 
Kvinner i byen har det bedre
Kjølseth mener samtidig at det er viktig å være oppmerksom på at det er store forskjeller mellom kvinner også i Afghanistan. Kvinner i byene har generelt sett bedre tilgang til helsetjenester og utdanning, og kan i større grad være aktive i yrkes- og samfunnslivet. Kvinnelige parlamentarikere kommer gjerne fra slike miljøer. Det store flertall lever imidlertid på landsbygda, og sliter med fattigdom, dårlig helse og lite utdanning.

Hard liv: Afghanske kvinner på landsbygda, en meget utsatt gruppe.
Foto : Flickr.com/ Gancho Kamenarski

Mye av det som gjøres er riktig.

– Hva skal til for at situasjonen skal bli bedre for kvinner I Afghanistan?

– Det er viktig å tenke langsiktig. Forholdene vil ikke endre seg raskt. Jeg tror mye av det som gjøres er riktig. Det satses stort på utdanning og på utbygging av helsesystemet. Det må også jobbes med tradisjon og kultur, som er svært kvinnediskriminerende, men vi må huske at også i Norge tar det lang tid å endre tradisjoner og kultur. I denne kampen er det afghanske kvinner som må sitte i førersetet.

Må tenke langsiktig

Afghanistankomiteen i Norge driver med flere prosjekter på landsbygda i Afghanistan, med mål om å redusere fattigdom blant kvinner. Det anslås at en million husholdninger i Afghanistan i dag har kvinnelig hovedforsørger, og dette er den gruppen som har det aller vanskeligst.

– Et annet tiltak vi driver, er utdanning av jordmødre. Jordmoryrket er et av de få  som er akseptert for kvinner. Yrket gir både sosial prestisje og en sikker inntekt.  Flere faglærte jordmødre er et av de viktigste tiltakene for å redusere mødre- og spedbarnsdødeligheten, sier Liv Kjøseth.