Hva har barn rett til i Norge?

Alle skal med: Orkanger IFs satsing på nyankomne beskrives av Norges Fotballforbund som en eksempel til etterfølgelse.
Foto: Flickr/Creative Commons
Barn er barn til de er 18 år. Det står i loven. Foreldre kan bestemme over barna til barna er 18 år.  Etter at barna er 18 år, kan de bestemme selv.

 

Loven
bestemmer hvordan barna skal ha det. Alle barn i Norge har rett til
en god oppvekst. Det betyr at barn skal alt de trenger. De voksne må
beskytte
barn mot
overgrep.
Det finnes seksuelle, psykiske og fysiske overgrep.

Rettigheter
og plikter

Alle
lover i Norge gjelder også for barn. Hvis barn gjør noe ulovlig,
knuse vinduer for eksempel, må kanskje foreldrene
erstatte
det barna har ødelagt. Hvis barna ødelegger noe med vilje, må
ofte foreldrene betale. Det gjelder særlig for større barn, ikke
for små barn.

Bra liv: Alle barn har rett gode levekår. Ingen har rett til å slå barn. FOTO: Flickr
Foto : Flickr/Creative Commons

Barn
og ungdom har rett og plikt til å gå på skolen. Det betyr at alle
må gå ti år på skolen. Barna har også rett til å gå på
videregående skole. De har rett til gratis grunnskole. Det gjelder
alle som bor lovlig i Norge.

Jenter
og gutter er like

Jenter
og gutter har de samme rettigheter og de samme plikter. Det er ingen
forskjell på hva jenter og gutter kan gjøre eller mene. De går
på de samme skolene, i samme klasse, de kan ta den samme utdanningen
og være med i de samme
fritidsaktivitetene

Barn
har rett til å si sin mening

Barn
har rett til å 
uttale
seg
,
for eksempel
om
sine
levekår,
det som skjer i nabolaget og på skolen.

Barn over syv år
har rett til å uttale seg i en skilsmisse
eller
separasjon.
Barn over syv år skal bli spurt av e
n
offentlig person
om
de vil bo hos moren eller faren etter en separasjon/skilsmisse. Eller
barna kan ønske å bo litt hos begge foreldrene etter tur. Etter at
barna er 12 år, skal deres mening bety mye. Ved en skilsmisse eller
separasjon skal foreldrene gjøre det som er best for barna.

Foreninger

Barn
og ungdom har rett til å være med i organisasjoner og foreninger
for barn og ungdom, for eksempel idrettsforeninger, skolekorps,
musikkforeninger, politiske ungdomsorganisasjoner (hvis foreldre
tillater det og kan betale for det).

Ingen
kan slå  barn

Ingen
har lov til å slå  eller
mishandle
barn eller ungdom.  Hverken foreldre, andre slektninger,
religiøse ledere, lærere på skolen eller andre har lov å slå
barn eller ungdom. Ingen har lov til å 
utnytte
barn eller ungdom seksuelt.

Dersom
du vet at barn eller ungdom blir mishandlet eller utnyttet, er det
viktig at du sier fra til politiet, til skolen, helsestasjonen eller
til barnevernet. Du kan si fra anonymt. Det betyr at du kan si fra
uten å si navnet ditt. Det er viktig å hjelpe slik at barna ikke
lider.

FNs
barnekonvensjon

FN
vedtok i 1989 en barne
konvensjon.
Nesten alle land i verden har skrevet under på den. Norge har
skrevet under på den. Den gjelder som norsk lov. Den som bryter
loven, kan få
bøter
eller fengsel.

Barnekonvensjonen
har 42 bestemmelser. De viktigste er at alle barn har de samme
rettigheter. Alle tiltak som gjelder barn skal ta hensyn til barnets
beste. Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt i saker
som gjelder dem.  Alle barn har rett til å tenke og tro på det
de selv ønsker.  Staten skal beskytte alle barn mot fysisk og
psykisk mishandling.

FNs
barnekonvensjon kan du kjøpe i bokhandelen.

Ordforklaringer     

En
offentlig person – en som er ansatt av myndighetene for å bestemme
og hjelpe i en skilsmisse/separasjon

Levekår
– hvordan de har det, forhold barna vokser opp i

Beskyttelse
– passer på så ikke noe galt skjer

Overgrep
– skade, true, gjøre noe vondt mot barna

Erstatte
– betale for

Fritidsaktiviteter
– noe barna gjør når de har fri fra skolen, for eksempel spille
fotball

Uttale
seg – si hva de mener

Mishandle
– skade eller true andre

Utnytte
– bruke makt eller true til seg noe

Bøter
– penger som må betales som en straff

Skilsmisse/separasjon
– når to ektefeller slutter å være gift

Konvensjon
– en bestemmelse som myndigheter har gjort