Vil du være med i en forening?

Møte: Når foreninger skal bestemme noe, har de møter
Foto: Flickr/Creative Commons
Det er organisasjonsfrihet i Norge. Det er lov å starte og drive foreninger. Det er også lov å være med i foreninger.

 

Foreninger
kan drive med all slags
lovlige
aktiviteter, aktiviteter for å tjene penger,
frivillig
arbeid

eller fritidsaktiviteter. Her snakker vi om
fritidsaktiviteter.
”Forening”
brukes her likt for forening, organisasjon, lag og klubb.

Hva
slags foreninger finnes i Norge?

Det
finnes mange ulike typer foreninger.
Mange
foreninger driver med sport. Mange spiller fotball og håndball om
sommeren. Mange går på på ski om vinteren. Det finnes
fotballklubber og skiklubber.

Unge: Det finnes mange sjakklubber i Norge. FOTO: Flickr
Foto : Flickr/Creative Commons

Noen
foreninger driver med musikk, andre med kortspill, sjakk eller annet.
En annen type foreninger driver med
politisk
arbeid. Det koster penger å være
medlem
av en forening.

Foreninger
for voksne

Kvinner
og menn har samme rett til å være med i foreninger.
De
fleste foreninger har både kvinner og menn som medlemmer. Noen få
foreninger er bare for menn. Innvandrere og etnisk norske har samme
rett til å være medlem av foreninger.

Foreninger
for barn

Det
finnes mange foreninger for barn. Gutter og jenter har samme rett og
mulighet til å være med i foreninger. Vanligvis kan barn fra cirka
åtte-ni år være med i foreninger for barn. Aldersgrensen kan
variere for de ulike typer
aktiviteter.

Du
kan være med i en forening. Da kan du bli kjent med folk og få
venner. Det gir deg sjansen til å snakke norsk og lære mye.

Ordet
forening betyr det samme som ordene organisasjon, lag, klubb, og kan
brukes om hverandre.  En forening kan drive uten å si fra til
myndighetene. Den kan også velge å si fra at de har startet en
forening.

Du
kan finne navn og adresse på  foreninger i telefonkataloger.
Mer informasjon om foreninger kan du få på telefon 800 33 840
eller på:
www.norge.no

     

Ordforklaringer

Starte
en forening – flere blir enige om å drive med en bestemt
aktivitet sammen

Frivillig
arbeid – hjelpe andre, jobbe gratis, som Lions og
frivillighetssentraler gjør

Fritidsaktiviteter
– ting du driver med i din fritid, når du ikke jobber, går
på skole eller gjør annet arbeid

Lovlig
– alt som norsk lov ikke sier at du ikke kan drive med

Aktiviteter
– det du gjør, som å gå på ski, løpe, spille håndball, spille
kort

Medlem
– en som er med i foreningen

Politisk
arbeid – jobbe for at ditt partis meninger skal vinne