Innvandrere unngår media

Souhaila Bougrine
Latest posts by Souhaila Bougrine (see all)

Mange innvandrere mistenker at inntrykket mediene skaper er at vold og kriminalitet er mer utbredt blant mørkhudete enn blant de med norsk etnisk bakgrunn og at grunnen er at innvandrere står i en kulturkonflikt mellom det norske og deres opprinnelige kultur.

Må ta ansvar
I en undersøkelse gjort av Øivind Fjeldstad og Merete Lindstad, ”Journalistikk i det flerkulturelle Norge” hevdes det at fremmedfrykt og rasisme ikke skapes av mediene. Men journalister og redaktører er ikke uten ansvar. Hvordan de forholder seg til det økende mangfoldet i den norske befolkningen og til fremmedfiendtlige holdninger, har stor betydning.

Mediene fremstiller ofte nordmenn som aktivt handlende subjekter og innvandrere som passive objekter. Typiske eksempler er dekningen av asylsaker, der asylsøkerne blir gjenstand for nordmenns handlinger.

Flere med en annen bakgrunn enn norsk etnisk vil helst slippe å si ett eneste ord til media i frykt for å bli mistolket.

Også når det gjelder andre temaer, er det svært vanlig at mediedekningen dreier seg om nordmenn som mener og handler på vegne av innvandrere.

I undersøkelsen til Fjeldstad og Lindstad minnes vi også om at Norsk Journalistlag mener at journalister har et ansvar for å motvirke fremmedfrykt og rasisme. Derfor ønsker NJ å øke bevisstheten om de journalistiske utfordringene knyttet til disse temaene og til dekning av saker som gjelder innvandrere og flyktninger.

ID-brikke

Tidligere i april stod det i mediene at politiet endelig hadde bestemt seg for å innføre fingeravtrykkontroll og ID-brikke for afrikanske grupper i Norge. Begrunnelsen er arbeid mot kjønnslemlestelse, men dersom media hadde gravd litt dypere, kunne man fått en helt annen vinkling på saken.

Leder for Oslo-politiets volds- og sedelighetsseksjon, Hanne Kristine Rohde, har tidligere forklart Utrop at innføringen av fingeravtrykkontroll og ID-brikke ikke skal være rettet mot særskilte minoritetsgrupper. Dette tiltaket vil gjøre det lettere for politiet å etterforske alle slags kriminelle saker. Men på grunn av mediene mistenker mange minoritetsgrupper i det norske samfunnet det motsatte.

Frykter journalister

Det norske samfunnet er opptatt av debatten om mediene som skaper fremmedfrykt blant etniske nordmenn, men hva med nordmenn med flerkulturell bakgrunn eller innvandrere?

Flere med en annen bakgrunn enn norsk etnisk vil helst slippe å si ett eneste ord til media i frykt for å bli mistolket eller lurt av journalistene. Media må gjøre en bedre innsats i bruk av kilder med innvandrerbakgrunn.