Notiser

 
Souhaila Bougrine
Latest posts by Souhaila Bougrine (see all)

Krever 9,7 millioner

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har sendt SOS-Rasisme krav om tilbakebetaling av støtte fra 2007-2008.  Ikke uventet, sier SOS-Rasisme.

3. mai meldte mediene at LNU krever tilbakebetalt ti millioner kroner fra SOS-Rasisme, som ble gitt i støtte i 2007 og 2008. Flere forhold knyttet til medlemstall og økonomi er grunnen til dette, melder LNU. De tviler på at pengene SOS Rasisme har mottatt, er blitt brukt lokalt. De er også usikre på om organisasjonen har oppgitt korrekte medlemstall og korrekt antall lokallag.

Vi har utbetalt alle Frifondmidlene for disse årene til våre lokallag. Dette er sjekket av vår revisor, og vi har ingen problemer med å bevise at disse utbetalingene har funnet sted. Vi har fulgt retningslinjene som LNU har vedtatt for denne støtteordningen, sier Kjell Gunnar Larsen, hovedkasserer i SOS-Rasisme til Utrop.

Gikk ikke gjennom

Forslaget om en egen inkluderingssjef i Drammen, fremmet av venstrepolitiker Yousuf Gilani (bildet), ble ikke vedtatt av bystyret i Drammen. Men han gir ikke opp kampen.

 Selv om det ikke ble flertall denne gang, vil jeg følge opp saken. Det er på tide at vi nå kan måle effekten av integreringspolitikken som føres, sier Gilani.

Gilani foreslo egne integreringsdirektører til alle kommuner som har et høyt antall flerkulturelle innbyggere.

Motargumentene i bystyret var at Drammen allerede har ulike prosjekter for inkludering som fungerer.

Gilani er klar over de prosjektene som er satt i gang, men ønsker fortsatt en inkluderingsdirektør som kan måle effekten av prosjektene.

Norge får sitt første integreringsutvalg

30. april valgte Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (bildet) 17 personer til landets første inkluderingsutvalg.

Integreringsutvalget består av en rekke forskere, samfunnsdebattanter og folk innenfor minoritetsfeltet. Utvalget skal eksistere fram til 2011 Leder blir Osmund Kaldheim, rådmann i Drammen og tidligere direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Målet med utvalget er å ta stilling til det nye mangfoldet i Norge. Hvis vi vet hva vi vil, så kan vi finne løsninger på utfordringene i vårt flerkulturelle samfunn, sier Lysbakken.

Inkluderingsutvalget skal diskutere og komme med forslag til regjeringens integreringspolitikk.

Lettnorsk

Tamiler valgte regjering for hele verden 

Søndag 5. mai ble tre norsk-tamiler valgt inn i Den transnasjonale regjeringen. Regjeringen får representanter fra hele verden. 

De tre norsk-tamilske medlemmene er Sivakanesan Thillaiampalam (49), Murali Sivanandan (46) og Jeyasri Balasubramaniam (49). Åtte personer fra fem regioner i Norge kjempet om plassene i det nye verdensrådet for tamiler.

3500 norsktamiler stemte i valget. Det litt over 50 prosent av alle stemmeberettigede. Valget foregikk samtidig over hele verden. Verdensrådet for tamiler får til sammen 115 representanter, ifølge en pressemelding.