Kvinnens advokat: - Nav påfører brukerne psykiske problemer

Har ventet to år i Nav-kø

0Shares

Hjemme i stua på Abildsø i Oslo klarer ikke Shamim Akhtar å holde følelsene tilbake. Tårer renner stille ned over kinnene der hun sitter i sofaen. Sønnen henter et glass vann til henne. Lavmælt forklarer hun at det er vanskelig å leve uten penger.

Mange sykdommer
Shamim Akhtar holder seg stort sett inne i leiligheten. Hun blir fort andpusten og orker sjelden å gå ut. Listen over diagnoser er lang. Det går i både psykiske og fysiske plager. Alt fra depresjon til ryggprolaps, stoffskifteproblemer, hodepine og trøbbel med en hjerteventil.  

Shamim Akhtar har mange legeerklæringer på at hun er for syk til å jobbe. Allikevel har ikke Nav innvilget uførepensjon, men avslått dette. Avslaget har blitt anket. Det er nå to år siden. Klagen er fremdeles ikke avgjort. I løpet tiden som har gått har det vært mye frem og tilbake med Nav uten at noe har skjedd. Ved én anledning fikk advokaten hennes opplyst at dokumentene i saken var forsvunnet, mens hun selv fikk brev om at saken var under behandling.  

Vi har gitt saken første prioritet og den vil få en avklaring i løpet av kort tid.

Martin Apenes, kommunikasjonsdirektør i Nav

Lånt av familien
Shamim og ektemannen Javid Akhtar har vært nødt til å låne 400.000 kroner av slektninger for å ha råd til å betale utgifter. De økonomiske bekymringene går sterkt innpå paret. Begge må ta sovetabletter for å få sove om natten.

– Jeg har aldri opplevd noe så håpløst som Nav. Det var bedre før med eget trygdekontor, sosialkontor og arbeidskontor. Rotet oppstod da disse etatene ble slått sammen, sier Javid Akhtar.

Han har tidligere drevet pizzarestaurant og kjørt taxi. Som drosjesjåfør opplevde han alle drosjesjåførers mareritt da han ble utsatt for et ran og slått ned. Senskader av denne hendelsen gjør at Javid Akhtar i dag er delvis uføretrygdet.

Etterlyser ansvar
Javid Akhtar flyttet til Norge for å jobbe i 1973. Sju år senere fikk han kona hit. Begge kommer fra Pakistan. De har fire barn som alle er født her i landet. Den første tiden jobbet Javid 16 timer i døgnet. Han er ikke imponert over arbeidskapasiteten i Nav og mener Nav-ledelsen må gjøre noe med den langvarige og mangelfulle saksbehandlingen.

– Lederne i Nav må ta ansvar. Saksbehandlere som ikke gjør jobben sin, må byttes ut, sier han.

Slakter Nav
Advokat Roger Foyn mener Shamim Akhtar har blitt utsatt for en svært klanderverdig saksbehandling.

– Jeg stiller meg undrende til Navs uttalelse om at saken må rekonstrueres. De har fått kopier av alle saksdokumenter, sier han.
  
Advokaten, som har trygderett som spesialområde, mener Shamim har rett på uføretrygd.

– De medisinske vilkårene tilsier at hun er kvalifisert for uførepensjon, sier Foyn, som varsler at det kan bli aktuelt å kreve erstatning som følge av den lange ventetiden.

– Nav påfører folk psykiske problemer ved ikke å gi dem støtten de er medisinsk berettiget til, fortsetter Foyn. Han anser det som utenkelig at Shamim Akhtar noen gang kommer tilbake i jobb etter de psykiske påkjenningene hun har gjennomgått de siste to årene.

Gjelder flere
Roger Foyn har mange klienter som har problemer med Nav. Selv opplever han som advokat stadig å måtte purre på ting uten at noe skjer. Det gis også ofte motstridene opplysninger de gangen det kommer noe informasjon.

– Nav har sporet av. Kompetansen har blitt flyttet ett nivå opp. Ansatte på lokale Nav-kontor vet knapt hvem som er saksbehandler og får nesten ikke lov til å opplyse om det. Nav er et veldig vanskelig forvaltningsorgan å forholde seg til, sier han.

Nav beklager
Nav beklager lang tidsbruk men vil ikke svare på hvorfor det har tatt så lang tid å behandle klagen til Shamim Akhtar. Via en kommunikasjonsrådgiver skriver kommunikasjonsdirektør Martin Apenes i Nav følgende i en epost til Utrop:

– Jeg kan ikke kommentere enkeltsaken, men beklager på det sterkeste at det har tatt lang tid og at papirer er blitt borte. Slik skal det ikke være. Vi har gitt saken første prioritet og den vil få en avklaring i løpet av kort tid.