Tilrettelegger helsetilbud for minoriteter

0Shares

Pilotprosjektets formål er å gjøre det enklere for pasienter med minoritetsbakgrunn å motta likeverdig helsetilbud ved sykehuset. Prosjektet ønsker også å bidra til at flerkulturelle pasienter skal få
bedre informasjon, utredning og behandling enn tidligere. Helsepersonell skal også føle større trygghet ved å få veiledning i
situasjoner der de er usikre.

– Målet med prosjektet er å oppnå en bedre forståelse i forhold til
kulturelle forskjeller og flerkulturelle pasienters individuelle behov,
forteller prosjektansvarlig og viseadministrerende direktør Tove Strand til fagbladet  Helse, medisin og teknikk.

– Flott tiltak, men etterlyser lignende fra myndighetene

Akhenaton Oddvar de Leon, leder for Rådet for Innvandrere, er gald for at sykehuset retter seg etter de flerkulturelle pasientene, men han  savner imidlertid at myndighetene også gjør det samme.

– Jeg synes at det er flott at institusjoner forstår at landskapet og demografien har forandret seg, ellers ville vi hatt institusjoner som har gått ut på dato. Imidlertid synes jeg myndighetene også burde ta mer hensyn til dette, sier han.

Han sikter blant annet til den den nye nasjonale hesleplanen som snart skal sendes til høring.

– Myndighetene nevner minoriteter kun i en setning og bare i forbindelse med omkjæring. Jeg savner tydeligere signaler fra Helsedepartementet om hvilke forventninger de har i forhold til minoritetene, sier De Leon.