Hvordan løser vi konflikter i Norge?

Vi har flere måter å løse konflikter på. Det er lovene som bestemmer hva vi skal gjøre når vi ikke klarer å bli enige selv.

En konflikt kan være at to er uenige om betaling av en jobb, for eksempel reparasjon av en bil. Naboer kan være uenige om de skal sage ned noen trær eller hvor grensen går mellom to hus.

Mange konflikter blir tatt opp i et konfliktråd eller forliksråd. Der prøver partene å finne en løsning som begge er enige i. Hvis det ikke er mulig å bli enige, kan en domstol behandle saken.

Konfliktrådet
Konfliktrådet kan megle i mange slags konflikter. Å megle betyr at de som jobber i rådet snakker med partene og prøver å finne en løsning som alle er enig i.

Konfliktrådene kan prøve å løse konflikter mellom privatpersoner. De kan også behandle konflikter mellom en person og samfunnet.

Partene i en konflikt må være enige i at konfliktrådet tar opp saken. Partene må være enige i løsningen for at den skal gjelde. I mer enn 90 prosent av alle saker blir partene enige om en løsning.

Det finnes konfliktråd i alle kommuner. Du kan ta kontakt med konfliktrådet i din kommune for å be om hjelp og mer opplysninger.

De som jobber i konfliktrådene, har taushetsplikt. Du kan snakke med konfliktrådet uten at noen får vite det. Det er gratis å få hjelp fra konfliktrådet

Du finner mer om konfliktrådene på www.konfliktrådet.no

Forliksrådet
I blant blir partene ikke enige om en løsning i konfliktrådet. Da kan saken gå videre til forliksrådet.

Det finnes forliksråd i alle kommuner. Forliksrådene tar ikke opp saker der det er gjort noe ulovlig.

Alle sivile saker må til forliksrådet før de går til en domstol. Sivile saker kan være uenighet i familie, nabokrangel, økonomiske konflikter og andre typer uenigheter. Ofte er det uenighet om penger ved kjøp av en vare eller tjeneste.

Forliksrådene megler mellom partene. De prøver å finne en løsning på konflikten som begge parter kan godta.

Hvis partene ikke kan bli enige, kan forliksrådet i noen tilfeller gi en dom. Eller rådet sender saken til en domstol.

Det er ikke dyrt, men det koster litt å få tatt opp en konflikt i et forliksråd.
Du kan ta kontakt med forliksrådet i din kommune for å få vite mer. Du kan også se på www.forliksraadet.no.