Homofile i Sør-Asia trenger støtte

India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan og Nepal har hvert sitt støttesenter for lesbiske og homofile. Fremdeles finnes det strenge straffer.
Hina Jalil
Latest posts by Hina Jalil (see all)

India – Den indiske homo-bevegelsen opplevde en seier i 2009 der høyesterett fastslo at den indiske straffelovens § 377, som kriminaliserer homofile, er uforenlig med den indiske grunnloven. Shakti-senteret i Chennai i India, jobber for skeive og har et tett samarbeid med LLH Norge.

Bangladesh – Ifølge straffeloven § 377 fra 1860 er sex mellom menn straffbart og kan gi opptil ti års fengsel. En rapport fra Human Rights Watch forteller at transpersoner, sexarbeidere og menn som har sex med menn utsettes for seksuelle overgrep, vold og utpressing fra politi og organiserte kriminelle. Overgrepene begås med straffefrihet og forsøk på å anmelde latterliggjøres. Det er en utbredt oppfatning at disse gruppene fortjener det de utsettes for. The Gender and Sexuality resources er det senteret Bangladesh har for skeive. Siden 2009 har LLH Norge støttet driften av senteret.

Sri Lanka – Homoseksualitet er straffbart og kan gi over ti års fengsel. Det finnes flere homo-rettighetsorganisasjoner på Sri Lanka og homo-rettighetsbevegelsen har i de senere årene blitt svært synlig, blant annet gjennom feiring av Pride. Det er et senter ved navn Women’s support group i Colombo. LLH Norge støtter informasjonsarbeid om seksuell orientering og rettigheter.

Pakistan – I Pakistan straffes homoseksualitet mellom menn med inntil ti års fengsel. Det finnes ikke noen homo-bevegelse i ordets rette forstand, men lesbiske, homofile, bifile og transpersoner er aktive i likestillings- og menneskerettighetsorganisasjoner. Det er likevel vanskelig å få disse organisasjonene til å gå ut med offentlig støtte til rettigheter på grunnlag av seksuell orientering. I Pakistan støtter LLH Norge den nystartede organisasjonen The Organisation for the Protection and Propagation of Sexual Minorities i Lahore.

Nepal – Det nepalske rettsvesenet gikk i 2007 gjennom store politiske endringer. Nepals høyesterett fastslo at seksuelle minoriteter har de samme rettighetene som andre borgere av Nepal. Høyesterett beordret regjeringen til å endre diskriminerende lovverk og lage felles ekteskapslov. LLH Norge har siden 2007 samarbeidet med Nepals LHBT-organisasjon Blue Diamond Society (BDS).

Kilde: Internasjonal rådgiver i LLH, Marna Eide.