Europeisk språkpris til flerspråklig bibliotek

 
Den europeiske språkprisen European Language Label går i år til  for prosjektet "Mitt språk – ditt språk" ved det flerspråklige biblioteket som er en avdeling av Deichmanske bibliotek.
0Shares

Det flerspråklige bibliotek: En avdeling av Deichmanske bibliotek, et kompetansesenter for bibliotektilbud til språklige minoriteter. Bibliotekets ansatte er rådgivere for andre bibliotek over hele landet og kjøper inn og låner ut bøker og andre medier på 38 språk.

“Biblioteket styrker både norskopplæring og morsmålsutvikling for beboere i asylmottak. Gjennom arbeidet med “Lesefrø” sørger biblioteket for at barn får språkstimulering både på norsk og morsmål. Bibliotekets Bazar er en utmerket nettjeneste som gir nyttig informasjon på ulike språk. Bibliotekets utstilling “Den magiske kappen” er et kreativt bidrag til språk- og kulturformidling. Utstillingen gir anerkjennelse til elevers erfaringer og kunnskap, og ny lærdom for tilskuerne,” heter det i følge juryen.

Den europeiske språkprisen består av et diplom og 50 000 kroner. Prisen deles ut på konferansen “Fråfall: Ei utfordring for skule og samfunn – europeiske perspektiv”. Utdelingen skjer på Radisson Blu hotel, Gardermoen, 2. november 2010.

Den europeiske språkprisen: European Language Label ble lansert av Europakommisjonen i 1998 for å utvikle og høyne nivået på undervisningen i fremmedspråk, regionale språk og minoritetsspråk. 31 europeiske land har nasjonal pristildeling i 2010. I Norge er Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) i samarbeid med Fremmedspråksenteret ansvarlige for tildelingen av prisen. Den norske juryen har bestått av representanter fra Kunnskapsdepartementet, Fremmedspråksenteret, NAFO, Universitetet i Bergen og SIU.