Spilleavhengighet blant innvandrere

Abid Raja er skuffet over tilfellet. Han forventet mer fra ledelsen i Islam Net
Foto: Wikimedia Commons
Notiser
Hina Jalil
Latest posts by Hina Jalil (see all)


En undersøkelse gjort ved Blå Kors Senter viste at hele 32 prosent av pasientene som kom for behandling av spilleavhengighet i perioden 2002-2005 hadde etnisk minoritetsbakgrunn.
25 prosent av innbyggerne i Oslo har innvandrerbakgrunn. Mens 65 prosent av de ”norske” pasientene fullførte behandlingen var tilsvarende tall bare 38 prosent for de etniske minoritetspasientene i perioden 2000-2006.

Fare for krig i Afrika

Folkeavstemningen om uavhengighet for Sør-Sudan kan føre til en fredelig deling av Sudan, men kan også føre til en ny blodig krig. Det vil i så fall innebære en ny katastrofe for befolkningen i Sør-Sudan. Der har fire millioner mennesker så vidt kommet seg på plass nye bosteder, etter en generasjon med krigføring forut for fredsavtalen i 2005. En ny krig kan føre til at mange igjen må rømme, skriver Aftenposten.

Flere innnvandrere er spillavhengige i Oslo.
Foto : Blå kors

Islam Nets medlemmer har ekstreme synspunkter

Fare for krig
Foto : Dan Patterson/Flickr

Flertallet av nettsiden Islam Nets medlemmer er ikke ekstremister, men flere har ekstreme synspunkter, mener Abid Raja.

– Jeg lar meg ikke skremme til taushet av folk som Mohyldeen Mohammad, skriver Abid Q. Raja i en kronikk i BT. Mohammad advarte tidligere i år mot 11. september på norsk jord. – Selvsagt er overveldende flertall på Islam Net ikke ekstremister, likevel er det urovekkende mange der som aksepterer vold, drap og som hyller den slags. Hvor lenge vil retorikken pågå før handlingene følger? undrer Raja.

Slik kan flyktninger få egen bolig

Er det mulig for folk uten penger og som ikke får lån, å skaffe seg sin egen bolig? Ja visst, mener Fræna kommune og er først i landet med et nytt opplegg.

– Sammen med rådmann Per Øvermo dro vi til Trondheim og besøkte Husbanken. Husbanken kan gi boligtilskudd til kommunen, men ikke til enkeltpersoner. Husbanken aksepterte et forsøk der boligtilskuddet tilfaller enkeltpersoner. Dermed kan kommunen kjøpe en bolig og leie den ut til en person som ellers ville hatt vansker med å komme seg inn på boligmarkedet, forklarer prosjektleder i kommunen Bjørg Rønning til Romsdals Budstikke.

Det er bare én hake ved opplegget: Husbanken har ikke fått politisk klarsignal til å gjøre Fræna-modellen til en vanlig måte å finansiere boliger på. Det lover stortingspolitiker Kjell Ingolf Ropstad fra KrF å gjøre noe med. Han har vært og besøkt kommunen og var imponert over det han så.