Historiens betydning

Mogul-arktektur: Taj Mahal er kjent over hele verden, men i norsk skole lærer vi lite om mogulenes imperium i India

All fortid er historie. Noen deler av fortiden er viktigere enn andre. Men hva som er viktig varierer selvfølgelig fra sted til sted. I USA er amerikansk historie viktigere enn asiatisk historie, og derfor vil det ta mer plass i skolefaget historie. I Norge er europeisk historie viktig og tar derfor stor plass i skolefaget historie her i landet. Historiefaget på videregående er delt i to, norgeshistorie og verdenshistorie. I norskfaget har vi språk- og litteraturhistorie, med fokus på det norske. I samfunnsfag snakker vi også om historie. Sosial, økonomisk og politisk endring er historie. Så det som skjer i Egypt nå, er i aller høyeste grad historiske begivenheter. Hvis man spør seg hvorfor samfunnet er slik det er i dag, så forutsetter svaret at vi tar en titt på historien.

Andre bøker
Det er ikke all historie som får like stor plass i skolefaget. Og derfor lever vi våre liv uten å kjenne til store deler av historien. Det skal jeg nå prøve å bøte litt på. Her følger noen bøker om en del av historien du mest sannsynlig ikke har lært om på skolen.

The Last Mughal (2006) av William Dalrymple er en bok om den siste mogulherskeren Bahadur Shah som ble fratatt det lille han hadde igjen av makt etter opprøret i 1857. Dalrymple er en fantastisk forteller. Han har øye for detaljer, historiske fakta og et godt språk.

White Mughals er en fortelling om en britisk offiser som forelsker seg i ei lokal prinsesse i Hyderabad i dagens India.

A brief history of The Great Moghuls (2002) av Bamber Gascoigne forteller om Mogulimperiets historie fra den første herskeren Babar, som regjerte fra 1526, til Aurangzeb, som døde i 1707. Bahadur Shah, den siste herskeren var sønn av Aurangzeb. Her får man en god oversikt over imperiets historie fortalt på lettfattelig og engasjerende vis.

The Mughal World (2008) av Abraham Eraly forteller om livet i mogulimperiet. Om kultur, kunst, politikk og alt som hører livet til. Det er et særskilt innblikk i hvordan livet artet seg ved hoffene på subkontinentet fra 1500-tallet til midten av 1800-tallet.

White Mughals (2002) av William Dalrymple er en fortelling om en britisk offiser som forelsker seg i ei lokal prinsesse i Hyderabad i dagens India. Dalrymple bruker kjærlighetsfortellingen for å fortelle om lokalsamfunnet i Hyderabad, om livet ved et lokalt hoff og britisk militærutpost. Igjen er Dalrymple en engasjerende forteller og en fryd å lese.

En sped begynnelse
Dette er et veldig lite utvalg av litteratur som finnes om mogulimperiet. Disse bøkene vil være lett tilgjengelige for et norsk publikum. Det finnes mye mer, men det er dessverre ikke så lett tilgjengelig i Norge. Men her har du noen bøker du kan begynne med.