Krever bestått språkeksamen av innvandrere

Kun 0,9 prosent av studerende ungdom med innvandrerbakgrunn velger seg læreryrket, viser en ny rapport fra Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP)
Foto: Flickr.com
Innvandrere må ta dobbelt så mange timer norskopplæring som i dag – og bestå eksamen før de får statsborgerskap, foreslår Arbeiderpartiets integreringsutvalg, ifølge adressa.no
Utvalget, som ledes av utenriksminister Jonas Gahr Støre, tar til orde for å skjerpe kravene til statsborgerskap for alle innvandrere, bortsett fra arbeidsinnvandrere fra EØS. Forslagene skal legges fram for landsstyret onsdag og behandles endelig av landsmøtet til våren
Antallet pliktige opplæringstimer i norsk og samfunnskunnskap skal dobles fra 300 til 600, de som trenger det skal få tilbud om opptil 2.400 flere timer og at det skal også innføres en avsluttende prøve som dokumenterer påkrevde språkkunnskaper.
– Vi skal stille strengere krav til folk. Jeg har hørt karakteristikken «rause, men tøffe» om disse forslagene. Det er en karakteristikk jeg kan stå inne for, sier Støre til NTB.
Venter kritikk
Støre venter at en del av forslagene vil bli oppfattet som kontroversielle, og at de vil vekke debatt på landsmøtet. Han understreker at det i forslagene ligger en forutsetning om å øke bevilgninger til kommunene, som har ansvaret for å tilby norskopplæring for å kunne gjennomføre forslaget.
Språk har vært en rød tråd gjennom utvalgets arbeid, sier Støre.
– Vi viser ikke folk den respekten de fortjener hvis vi ikke legger til rette for at de raskt kan bruke det viktigste verktøyet for integrering, arbeid, kultur og å virke i det norske samfunnet – det norske språket, sier Støre til adressa.no