Skole for nye innvandrere

Sandvik Folkehøgskole i Nordland blir den første med en egen linje for nyankomne innvandrere
Foto: Privat
En folkehøgskole i Nordland har laget en egen linje for unge nyankomne innvandrere. Skolen heter Cocoon Sandvik Folkehøgskole og ligger i Mosjøen i Nordland fylke.

Sandvik Folkehøgskole blir den første i Norge med en egen linje for nyankomne innvandrere.

– Målet er å at de unge skal lære bra norsk og bli en del av det norske samfunnet. 

Det sier Jan Harald Kjærre, som er administrativ leder i Cocoon Ressurssenter.

Jan Harald Kjærre ved Sandvik Folkehøgskole mener det er viktig at nyankomne og norske ungdommmer blir kjent. Da kan de nye lettere bli en del av det norske samfunnet.
Foto : Privat

Det er sentralt for integreringen at de nyankomne og de som har bodd her lenger møtes.

Folkehøyskolen har linjer som musikk, foto, film og data, idrett og friluftsliv og kultur og kommunikasjon. Alle linjene jobber med flerkulturelle temaer. Nå får skolen også en egen linje som er spesielt tilpasset nyankomne. De kaller linjen ”Ny i Norge”.

Det er vanskelig å lære seg et nytt språk og bli kjent med en ny kultur. Kjærre vil at skolen skal lære de nye innvandrerne hvordan livet er i Norge. Da blir det lettere for dem å ta utdanning og finne en jobbe, mener han. 

Flere kommuner
Kjærre vil gjerne at flere folkehøyskoler følger deres eksempel.

– Vi håper at kommunene ser hvor viktig dette er. Hvis vi lykkes, vil det vi gjør bety mye for samfunnsøkonomien, mener han.

Tilbudet er for ungdom fra 16 år og oppover som er nye i landet.

– Det kan være enslige mindreårige, unge som venter på bosetting, nylig bosatte i kommunene og andre. Vi skal ta inn ungdom som er ganske nye i landet, sier Kjærre.

Mange ungdommer som kommer til landet har hatt det vanskelig i hjemlandet. De kan ha flyktet fra krig og ha traumatiske opplevelser bak seg. Derfor har skolen også sosialfaglige ansatte, som kan hjelpe ungdom med problemer.

Skolen mener det er viktig at norske og innvandrere studerer sammen på skolen. 

– Slik vil norsk ungdom kunne se flerkulturen fra et annet perspektiv. Det er viktig for integreringen at de nyankomne og de som har bodd her lenger møtes og blir kjent. Planen er at elevene på ”Ny i Norge” skal delta også på de andre linjene deler av tiden.

Forebygging

Kjærre vil at “Ny i Norge” skal motvirke fordommer hos både norske og innvandrere. Forebygging er også et viktig mål. Kjærre mener det er spesielt viktig å forebygge rasisme, men også rus og kriminalitet.

– Elever som lærer om andre kulturer vil kunne påvirke andre ungdommer når de slutter på skolen vår. De kommer ut av skolen med en helt ny innstilling. Og jo flere positive erfaringer vi får fra det flerkulturelle samfunnet, jo bedre blir det.

Spørsmål til teksten:

1. Hvor ligger Cocoon Sandvik Folkehøgskole?
2. Hva heter den nye linjen deres?
3. Hva er målet med den nye linjen?
4. Hva heter administrativ leder i Cocoon Ressurssenter?
5. Kan du nevne tre linjer på Sandvik Folkehøgskole?
6. Hva vil Jan Harald Kjærre forebygge?

Svar:

1. Den ligger i Mosjøen i Nordland fylke.
2. Linjen heter “Ny i Norge”.
3. Målet er at nyankomne innvandrere skal bli en del av det norske samfunnet.
4. Han heter Jan Harald Kjærre
5. Musikk, foto, film og data.
6. Han vil forebygge rasisme, rus og kriminalitet.