Innvandrermenn mest utsatt for fordommer

Uglesett: For mange innvandrermenn, særlig muslimske, er statustap og det å stadig bli båssatt på en negativ måte en stor belastning.
Foto: Flickr
– Fokuset har lenge vært på innvandrerkvinnen. Når vi ikke snakker med mennene, lever stereotypiene og fordommene videre, sier Elise Skarsaune ved Reform ressurssenter for menn til bladet Velferd.
0Shares

Skarsaune har skrevet masteroppgaven “Mann og muslim i likestillingslandet”, hvor hun blant annet har intervjuet muslimske menn fra Nord-Afrika og Midtøsten. 

Ifølge henne er lav selvfølelse en av konsekvensene for mange innvandrermenn når en ikke kan leve opp til forventningene om hva en god forsørger og mann skal være.

– For de fleste handler det å være mann om å ta ansvar for familien og andre som trenger det. For mange innvandrere er det vanskelig å få en bra betalt jobb, noe som gjør situasjon frustrerende og preget av tap av selvfølelse.

Trenger nettverk

– I vår iver etter å hjelpe innvandrerkvinnene har vi glemt at innvandrermennene stiller svakt i det norske samfunnet. Også de kan trenge nettverks- og mestringstilbud på lik linje med kvinnene.

Hun sier også at mange føler de må forsvare seg både som mann og muslim

– I norsk samfunnsdebatt er “den muslimske mannen” blitt selve fiendebildet. Han blir utpekt som “kjønnskonservativ kvinneundertrykker” og “potensiell terrorist”, noe som igjen hemmer deres forhold til norske omgivelser sterkt, sier hun til Velferd.