Norges-quiz

1. Hva betyr forkortelsen o.l.?

2. Hva betyr forkortelsen e.l.?

3. Hva betyr forkortelsen osv.?

4. Hva betyr forkortelsen mfl.?

5. Hva betyr forkortelsen dvs.?

6. Hva betyr forkortelsen jf.?

7. Hva betyr forkortelsen m.m.?

Svar

1. Og lignende
2. Eller lignende
3. Og så videre
4. Med flere
5. Det vil si
6. Jevnfør eller jamfør
7. Med mer