Verden Rundt

Tyrkia:

Kaster ut ambassadør i Østerrike 
Kadri Ecvet Tezcan trekker seg som tyrkisk ambassadør i Østerrike etter å ha utløst sterk kontrovers grunnet kritiske kommentarer til landets offisielle integreringspolitikk, skriver Today's Zaman.
Tezcan skal ha uttalt til Die Presse at “folk med tyrkisk opprinnelse blir behandlet som et virus” og kommet med kritikk av landets partipolitikk, som ifølge han “ikke gjør nok for å stoppe de høyreekstreme kreftene i landet”.
Kommentarene har skapt en vanskelig diplomatisk situasjon mellom de to landene, ikke minst fordi de kom i forbindelse med den tyrkiske presidenten Abdullah Güls offisielle statsbesøk i Wien. Gül selv manet til økt toleranse blant østerrikerne.
– Tyrkerne ble invitert hit til å gjenoppbygge dette landet. Og selvsagt skal de lære seg språket og integrere seg i landet de bor i. Men da må de få sjansen, sa han til Today's Zaman.

Sudan

Nord og sør fortsatt uenige

En rekke stridsspørsmål må løses før Sør-Sudan får sin uavhengighet 9. juli, sier Sør-Afrikas tidligere president Thabo Mbeki til NTB.
Innbyggerne i Sør-Sudan stemte i en folkeavstemning tidligere i år for løsrivelse fra Nord-Sudan, noe regimet i Khartoum har akseptert. Fortsatt gjenstår det likevel å løse en rekke stridsspørsmål, blant annet hvor grensa skal gå og hvordan oljeressursene skal fordeles.
– Begge parter må bli enige om en avtale, for 9. juli blir Sør-Sudan en uavhengig stat, sier Mbeki, som leder meklingsarbeidet på vegne av den afrikanske union, til NTB.
Argentina

Kroater reagerer mot Haag-dom

Sent i april i år ble generalen Ante Gotovina av den internasjonale krigsforbryterdomstolen i Haag dømt til 24 års fengsel for krigsforbrytelser begått under den kroatiske uavhengighetskrigen. Gotovina regnes blant mange etniske kroater og andregenerasjonsinnvandrere og krigsflyktninger med kroatisk avstamming som en krigshelt og ser på dommen som politisk betinget, ifølge nettstedet globalvoicesonline.org.

En argentinsk-kroatisk organisasjon med hovedkvarter i Buenos Aires, Studia Croatica, har kommet ut med et kommuniké som uttrykker avsky overfor Haag-domstolens avgjørelse. 

– Gotovina-dommen setter spørsmålstegn ved den kroatiske statens grunnlag og gitt skylden til en mann hvis eneste forbrytelse var å forsvare sitt land. Vi finner avgjørelsen som en pervers form for historieforfalskning, står det i kommunikéen. 

Sri Lanka

Krigsforbrytelser begått på begge sider

FN-panelet som har utredet mulige menneskerettighetsbrudd under borgerkrigen i Sri Lanka, har funnet at begge sider i konflikten har begått grove overgrep mot sivilbefolkningen, melder Christian Science Monitor.
Rapporten står i motstrid til regjeringens påstander om hvordan militæret gjennomførte offensiven mot tamiltigrene i 2009. Panelet fant at lankesiske soldater bevisst skjøt på sivile som var fanget i krigssonen. Tamiltigrene skal ha begått menneskerettighetsbrudd som rekruttering av barnesoldater og bruk av sivile som menneskelige skjold, og FN blir også kritisert i rapporten for ikke å ha fordømt de sivile tapene sterkt nok.

– Her kan både Sri Lankas hær og tamiltigrenes sivile og militære ledere ha gjort seg skyldige ifølge internasjonal lov, sier senioranalytiker i International Crisis Group, Alan Kennan, til Christian Science Monitor.