Asylsøkere redder 17. mai-fest

Nykommere, innvandrere og asylsøkere på Ås gir nytt blod til den tradisjonelle bedehusfesten på 17. mai.
Foto: Claudio Castello
Bedehusfesten på nasjonaldagen på Ås holdt på å bli forgubbet. Nå bidrar nykommerne til nytt giv.
0Shares
I Ås menighet i Akershus var feiringen av nasjonaldagen i ferd med å bli en blek skygge. 50-60 fra den eldre garde møtte frem til fest om kvelden, og stadig færre ønsket å lage til festen, skriver Vårt Land.
I år er det nytt trøkk i 17. mai-komitéen. Festen er i ferd med å bli fornyet av et tett samarbeid med asylmottaket og en spesiell invitasjon til innvandrere, utenlandske studenter og tilflyttere. Asylsøkerne ønsker å delta på en helnorsk fest, forteller initiativtaker og menighetsrådsmedlem Astrid Tønnessen Berg.
– Folk har gjort det klart at de vil være med på en norsk fest. Det er spennende for dem. Så det blir annonsert som en helnorsk fest med norsk mat og folkedansgruppe. Men tale for dagen og andre innslag blir på både norsk og engelsk, sier hun til vl.no.

Nødt til å fornye seg
Professor Olaf Aagedal ved Diakonhjemmets høgskole har forsket på bedehustradisjonen. Han tror de tradisjonelle bedehusfestene på 17. mai-kvelden er på vei ut og mener det er behov fornyelse av tradisjonen.
– Nå kommer 17. mai-frokoster i stedet for. Dette er en dag hvor folk har lyst å gjøre noe sammen med andre. For den som føler at man ikke har noen å være sammen med, oppleves dagen trasig, sier han til vl.no.