Ansikt i Fokus: Nasir Ahmed

Skatte-vakten

En konsekvens av byrådets kutt-politikk, sier Aps Nasir Ahmed om innstramningene i Alna-bydel som kan gå utover flere av de åpne tilbudene.
Foto: Privat
Velferd og respekt for medmennesket er viktige verdier i Nasir Ahmeds liv og virke.

27-åringen med pakistansk bakgrunn er født og oppvokst i Norge. Han er lokalpolitiker i Oslo Arbeiderparti og har en master i strategisk markedsføring.
Ahmed sier det var en tv-debatt om eldreomsorgen som motiverte ham til å bli politiker.

Jeg er kritisk til dagens markedsliberalistiske samfunn, hvor størrelsen på lommeboka bestemmer livskvaliteten.

– Jeg hørte mye snakk om gode og velmente tiltak, men innså at det ofte blir med snakk og lite konkret handling. Eldre folks innsats etter krigen og en hard gjenoppbyggingstid er kilden til den velstanden vi nå har i Norge, og fortjener både respekt og honnør.
Hvorfor Arbeiderpartiet?
– Ideologien står veldig nær mine kulturelle verdier som jeg har arvet fra mine foreldre: Å vise respekt og omsorg overfor de eldre, samt å ta vare på de svakeste er nær knyttet mine egne verdier. Jeg er kritisk til dagens markedsliberalistiske samfunn, hvor størrelsen på lommeboka bestemmer livskvaliteten.
I diverse avisinnlegg har du gått ut kraftig mot høyresidens argumenter for skattelette. Hvorfor?
– Skatt finansierer velferdsstaten. Velferdsstaten tas for gitt og det å kutte i skattene unødvendig vil gå utover de svakeste gruppene i samfunnet. Et godt eksempel er ikke-vestlige innvandrere. Vi ser at mange i denne gruppen forblir fattige fordi de har vedvarende lav lønn gjennom hele sitt yrkesaktive liv i Norge. Offentlig velferd blir alfa og omega i en slik situasjon.

I kommunevalgkampen har du gjort deg selv til talsmann for bedre kår for cricket-sporten i Norge. Hvorfor fronter du dette som en valgkampsak?

– Cricket er en verdensidrett, og det norske desi-miljøet [folk fra Sør-Asia, særlig pakistanere og indere, red.anm.] kan få en nøkkelrolle i å promotere sporten i Norge. Jeg ser på dette som et potensielt viktig kulturelt bidrag til det norske storsamfunnet. Men cricket har ikke gode nok baner eller treningsanlegg. Vi trenger offentlige bidrag, slik man bidrar til friidrett eller skisport.

Hvordan tror du angrepene 22. juli vil påvirke norsk politikk i tiden fremover generelt, ikke bare valgkampen?
– Jeg mener at den norske politikken kommer til å fokusere mer på de politiske sakene, framfor å rakke ned på hverandre. Vi vil også se færre krasse ord og meninger i innvandringsdebatten, og heller få en mer løsningsorientert debatt.
Hva er fremtidsplanene dine?
– Forhåpentligvis får jeg til å fortsette som aktiv politiker, i kampen for et rettferdig og solidarisk samfunn.
Navn: Nasir Ahmed.
Bosted: Oslo.
Aktuell som: kandidat nummer 32 på bystyrelisten for Oslo Ap.
Gode sider: flink til å lytte, behjelpelig, åpen for nye ideer hele tiden.
Negative sider: kan bli litt utålmodig og overivrig.