En annerledes norsk middelklasse

Nye veier: Middelklassefamilier i Norge med indisk og pakistansk bakgrunn har utviklet sin egen identitet forskjellig fra foreldrenes og fra den typisk norske, viser ny forskning
Foto: Flickr
Middelklassefamilier med minoritetsbakgrunn er ikke som alle andre. De tar høyere utdanning, og ofte jobber begge foreldrene. Samtidig lever mange i arrangerte ekteskap, reiser hyppig til foreldrenes hjemland og lar barna ta koranskole via internett.
0Shares

I den norske integreringsdebatten blir koranskoler, utstrakt reiseaktivitet til hjemlandet og titting på kabel-tv ofte framhevet som problematiske trekk som hindrer integrering. I Monica Five Aarset sin studie av minoritetsfamilier som har blitt en del av middelklassen, blir det tydelig at disse aktivitetene også kan være en ressurs.

– Forskingen min blir et korrektiv til den alltid problemorienterte minoritetsdiskursen. Kontakt med hjemlandet er positivt for disse familiene. Transnasjonale bånd er ikke bare et hinder for integrering. Familiene reiser og besøker familie i England, Frankrike, Pakistan, Dubai og USA. Reisene gir barna et blikk inn i den store verden, sier Aarset til KILDEN.

Koranskole
For de muslimske middelklassefamiliene er koranskolene som enkelte sender barna sine på i fritiden også en del av prosjektet med å gjøre barna norske. De vil at koranskolen skal hjelpe barna med å utvikle en identitet som norske muslimer. 

– Mange av familiene i studien har to utearbeidende foreldre. De har en hektisk hverdag. Enkelte velger da å la barna ta koranskolen hjemme i stua via Skype. Dermed får de større kontroll over hva barna lærer samtidig som de sparer tid. For disse familiene blir koranskolen heller ikke noen tidstyv for andre «norskere» aktiviteter, sier Aarset.

Uviss framtid
Men det er ikke bare lett å være norsk muslim, forteller forskeren. De muslimske familiene er urolige over hvordan det vil bli å være muslim i Norge i framtiden. 

– En av informantene sa til meg at «hvis barna våre får problemer, er det sårere enn det var for oss. Vi kunne si til oss selv at det ble problemer fordi vi kom fra et annet sted. Men det kan ikke barna våre si, for de er jo herfra.» Om barna blir avvist som norske, har de heller ikke noe annet sted å være. De kan ikke reise tilbake til landet der foreldrene deres vokste opp, for de er jo vokst opp her. Flere sa at de ikke visste hvor de og barna skulle dra hvis det skulle bli for ille å være muslim i Norge. Slike problemstillinger er noe de tenker mye på, og som de gjør valg ut fra, sier Aarset.