Biskop utfordrer politikere

Ny biskop vil fokusere på flerkulturelle kristne og de vanskeligstilte og utstøtte innvandrerne. 

 

Den nye biskopen i Borg, Atle Sommerfeldt, vil ha en kirke som skal være et talerør, skriver Sunnmørsposten på nett (smp.no).

Vi vil at alle skal føle at de har et menneskeverd, helt uavhengig av bakgrunn eller religion.

Ny biskop i Borg, Atle Sommerfeldt, vil ha fokus på utsatte grupper
Biskopen fra Fredrikstad ble på søndag utnevnt som biskop i Borg under en seremoni i Fredrikstad domkirke med kong Harald og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap) til stede.
– Vi vil at alle skal føle at de har et menneskeverd, helt uavhengig av bakgrunn eller religion, sa han blant annet i sin preken, melder smp.no.
Den nye biskopen vil tydeliggjøre kirken og legge til rette slik at mennesker kan føle tilhørighet. Noe av den ballasten Sommerfeldt tar med seg fra Kirkens Nødhjelp og inn i biskopembetet er nettopp kirkens rolle for å hjelpe de nødstilte.
– Jeg vil utfordre politikere og andre på hvordan vi behandler og inkluderer dem som sliter mest. En konsekvens av dette blir også at jeg støtter kirkens humanitære hjelp til statsløse og identitetsløse asylsøkere. Vi spør ikke om pass før vi hjelper folk, sier Sommerfeldt til smp.no