Fra konsentrasjonsleir til sjefsjobb i Tine

 
Foto: thetop10.no
Tine-sjef Amela Koluder-Døvre (37) kom fra konsentrasjonsleir. Hun er en av ti innvandrere som er kåret til rollemodeller. 
0Shares
Som 19-åring slapp hun ut av konsentrasjonsleiren Heliodrom i Mostar med kurs for Norge. Hun landet som flyktning sammen med lillesøsteren i 1993. Knapt to år etter snakket Amela norsk, studerte ved Norges Handelshøyskole (NHH) og startet radiostasjon i Trondheim for sine landsmenn fra Bosnia-Herzegovenia. 
I dag er hun innovasjonsjef i Tine. Koluder-Døvre (bildet) sier til Dagens Næringsliv at bakgrunn fra krig og konsentrasjonleire kan utnyttes i næringslivet.
– Jeg kan tenke andre koblinger fordi jeg har erfaringer som andre ikke har, sier hun.
Skeptisk til støtteordninger
Krigsflyktningen er sikker på hva som skal til for å lykkes i Norge: lære seg norsk, ta utdannelse og ha vilje til å lykkes. 
Hun oppfordrer innvandrere å komme seg fortest mulig ut av offentlige støtteordninger og inn i jobber eller funksjoner der man blir del av det norske samfunnet.
– Det er noe som skjer med deg når du ikke føler deg nyttig. Å føle seg nyttig har noe med selvfølelsen å gjøre, sier hun.
Vilje til å lykkes
Amerikansk fødte Lisa Cooper startet Leadership Foundation tidlig på 90-tallet og har lenge fulgt innvandrere og flyktninger som har lykkes i Norge. Ifølge henne er fellestrekket at de aksepterer forskjellene mellom den norske og deres egen kultur, samtidig som de er fleksible og går raskt frem mot målene de har satt seg i sitt nye land.
– De prøver en annen strategi hvis den første ikke virker. Vi ser også at de som handler raskt og går raskt ut treffer blinken, sier hun til Dagens Næringsliv.