Smånytt


Foto: Jason Tanner/flickr
Author Recent Posts Tika Sofia Leon Latest posts by Tika Sofia Leon (see all) Eventyrlige Leila - 08.09.2013 – Niqabforbud strider med menneskerettighetene - 03.09.2013 Assad kapret kremjobben - 31.08.2013 Nytt masterkurs om utviklingssuksesserSuksesshistoriene i internasjonal utvikling skal frem i et nytt masterkurs på Universitetet i Oslo, meddeler Bistandsaktuelt. – Det finnes gode eksempler vi kan […]

Nytt masterkurs om utviklingssuksesser
Suksesshistoriene i internasjonal utvikling skal frem i et nytt masterkurs på Universitetet i Oslo, meddeler Bistandsaktuelt.

– Det finnes gode eksempler vi kan lære av, og som gir håp, sier førsteamanuensis og forskningsleder Dan Banik ved Senter for utvikling og miljø.

I forrige uke innledet Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo et program på masternivå med tittel: What Works? Success Stories in International Development. 20 studenter følger undervisningen, hvor noen av suksesshistoriene kurset tar for seg er;

  •  Bruk av kontantoverføringer for å fremme helse og utdanning i Brasil.
  •  Økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon i Kina og India.
  •  Økonomisk framgang i afrikanske demokratier.
  •  Vellykket jordbruksforskning for å bedre matsikkerhet.
  •  Bruk av mobilteknologi for pengeoverføringer, helseinformasjon og for å finne ut av jordbrukspriser.
  •  Kampen mot hiv/aids i Uganda og India.
  •  Katastrofeberedskapen i Bangladesh.

Kom nærmere
Mandag 14. januar klokken 19.00 på Litteraturhuset i Oslo ga ca. 15 asylsøkere fra ulike land et lite glimt av sin livssituasjon – og ikke minst av norsk asylpolitikk sett gjennom deres øyne. De inviterte folk til å komme litt nærmere.

På Antirasistisk Senters hjemmeside skriver de at asylsøkere kommer til oss med historier fra krig og diktatur. Det er historier om tap, om overgrep og om frykt. Regjeringen ønsker ikke at det norske folket skal høre for mange slike historier, siden det er historier som også handler om det harde møtet med norsk asylpolitikk.

Kvelden på Litteraturhuset var arrangert for å gi noen av de mange asylsøkerne som oppholder seg i Norge, skulle få muligheten til å åpent, ærlig og uredigert få fortelle sin historie. Asylsøkerne som kom og delte sin historie, hadde bakgrunn fra Etiopia, Eritrea, Iran, Palestina, Afghanistan og Dagestan (Russland). Felles for de alle er at de har fått avslag på asylsøknaden sin fra norske utlendingsmyndigheter.

Kampanjen og arrangementet er et samarbeid mellom Antirasistisk Senter, Norsk Folkehjelp, Palestinerleir, Foreningen av tolvte januar, fotograf Tine Poppe og forfatter Kari Gellein. 

Færre elever får morsmålsopplæring
SSB kan informere om at i 2012 fikk 18 600 elever morsmåls- og/eller tospråklig fagopplæring eller tilrettelagd opplæring. Det er en nedgang på 2150 elever fra forrige skoleår. Det er elevene som får både morsmålsopplæring og tospråklig opplæring, som har hatt den største nedgangen. 44 300 elever fikk særskilt norskopplæring, en liten økning sammenliknet med forrige skoleår.