20 prosent flere asylsøkere i år

Jobbet på mottak, var selv papirløs: flere mottak har ansatt personer uten normert opphold i landet og dermed også brutt loven.
Grazyna Skarpås
Latest posts by Grazyna Skarpås (see all)

Den største gruppen asylsøkere i år kommer fra Somalia med en andel på vel 18 prosent. Deretter følger Eritrea med nesten 15 prosent av asylsøkerne. Afghanere er tredje største gruppen med en andel på 8 prosent, viser tall fraUtlendingsdirektoratet (UDI).

Nesten alle eritreere som søker får asyl i Norge, men avslagsprosenten for Somaliere og Afghanere er noe høyere enn før, viser tallene.