Ni av ti ikke-vestlige innvandrere feiret 17. mai i fjor

Mange innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn setter stor pris på å feire 17. mai og vifte med det norske flagget.

I forbindelse med prosjektet ”Grunnloven som nasjonalt symbol” har forskere spurt etnisk nordmenn og innvandrere om deres holdninger til nasjonale ritualer og symboler. Av undersøkelsen kommer det frem at 88 prosent av ikke-vestlige innvandrere feiret i fjor 17.mai, enten i privat eller offentlig sammenheng eller begge deler. Tilsvarende tall for etniske nordmenn er 89 prosent, mens tallet for nordiske innvandrere er 82 prosent.

86 prosent av ikke-vestlige innvandrere sier seg helt eller delvis enig i påstanden «Det er viktig å feire 17. mai». 88 prosent av de etniske nordmennene mener det samme, mens kun 77 prosent av de nordiske innvandrerne sier seg enig.

– Jeg er ikke overrasket, og tallene bekrefter min egen erfaring, nemlig at det er mange innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn som setter stor pris på å feire 17. mai, sier kulturminister Hadia Tajik (Ap) til Vårt Land.

Jeg er ikke overrasket, og tallene bekrefter min egen erfaring.

Norskt flagg
Av undersøkelsen kommer det også frem at rundt 90 prosent av alle spurte grupper mener det er det norske flagget som passer 17. mai, derimot mener 24 prosent av de ikke-vestlige innvandrere at ”flaggene til alle som deltar” passer på nasjonaldagen. 20 prosent av de spurte etniske nordmennene er enige i den påstanden. Av de som svarte på undersøkelsen er 1501 etniske nordmenn, 236 nordiske innvandrere, 278 øvrige vestlige innvandrere og 202 ikke-vestlige innvandrere.