– Hatretorikk på nett kan bekjempes

Fokus på de unge: – I fremtiden må vi hindre å skape flere som Arfan Bhatti. Vi må ta de unge som er i faresonen for å bli radikaliserte under vingene. Vi må også tørre å ta de vanskeligste diskusjonene ut av nettet, og inn i det virkelige liv, var tonen fra samfunnsdebattanten Youssef Assidiq.
Foto: Claudio Castello
Hva er egentlig hatprat på nettet? Og hvordan kan man motvirke hatprat? Utrop-seminar i går drøftet disse og andre spørsmål. 

Hvilken ideologi ligger bak islamofobe, rasistiske, venstreradikale, islamistiske og andre diskriminerende ytringer på nettet? Hvem rammes? Og hva kan vi gjøre for å hindre at hatretorikken sprer seg?

Spørsmålsstillingene ble tatt opp under seminaret om hatretorikk, arrangert av Utrop i samråd med Enhet for mangfold og integrering (EMI), 19. juni. Seminaret ble avholdt på hos EMI på bydel Grünerløkkas lokaler.

Et eksempel på hatretorikk: nettmagasinet Inspire er terrornettverket Al-Qaidas publikasjon i vestlige engelsktalende land. Utgaven her «feirer» at det var ti år siden angrepet på World Trade Center, 11. september 2001.
Foto : Claudio Castello
– Forskningen om hatretorikk som fenomen er lite i omfang, og preget av anekdotisk kunnskap. Betydningen av sosiale medier for rekruttering og identitetsbygging er også blitt undervurdert, påpekte Inger Marie Sunde, førsteamanuensis i forskningsavdelingen ved Politihøgskolen.
Foto : Claudio Castello
Engasjementet i debatten var stort. Flere aktive nettdebattanter kom til seminaret.
Foto : Claudio Castello
Trussel: Hatretorikk er en trussel mot det flerkulturelle samfunnet, og må håndteres. I det fremtidige flerkulturelle Norge vil dette angå oss alle, og vi vil bli nødt til å kunne løse våre uenigheter på en fredelig måte, var tonen fra styreleder i Utrop, Alfredo Biamont.
Foto : Grazyna Skarpås
Finn balansen: – Vi må se nærmere på hva som er mobbing, hets på nett eller hatretorikk. Nettdebatten er ikke bare negativ eller preget av hat mot fremmede, påpekte Utrop-redaktør Are Vogt Moum.
Foto : Grazyna Skarpås
Ikke bare et ekstremistfenomen: – Nettet brukes aktivt av alle subkulturelle miljøer, som vanligvis ikke har andre kanaler for å nå frem, og slik skaffer de seg et teknologisk forsprang. Samtidig skal man ikke overdrive faren med netthat. Ekstremister vil fremme netthat, men ikke all netthat er ekstremisme, uttalte journalist og ekspert på høyreekstreme og kontrajihadistiske miljøer, Øyvind Strømmen i sitt innlegg.
Foto : Grazyna Skarpås