Aborterer ikke jenter oftere

Det var galt av VG å skrive at indiske kvinner velger bort jenter, mener lege Preben Aavitsland
Foto: Victor Casale/Creative Commons
Indisk-norske familier driver ikke med selektiv abortering av jentefostre.

I fjor skrev VG at «forskere tror indisk-norske familier velger bort jentefostre». Det skrev avisen fordi det sto om problemet i en vitenskapelig artikkel fra Rikshospitalet. Det forteller lege Predben Aavitsland i en kronikk i Aftenposten. 

– Jeg prøvde i et innlegg i VG å få folk til å være mer forskiktige med hvordan de forstår tallene. Jeg pekte på at statistikken viste at indiske kvinner i Norge i alle tidsperioder hadde født 51 prosent gutter, akkurat som alle andre mødre i Norge. Videre viste jeg at indiske kvinners sistefødte barn stadig oftere var jente. Jeg oppfordret forskerne til å analysere nyere fødselstall og gjøre grundigere analyser, skriver han. 

Journalisten ga seg ikke
Men avisens journalist mente likevel at det «aktuelle i denne saken er at selektiv aborter forekommer i Norge», ifølge kronikken.

Avisredaksjoner som vil bruke forfatterne av en vitenskapelig artikkel som hovedkilde, bør også la andre forskere kommentere samtidig.

– Nå har andre forskere analysert dataene grundigere og tatt med fødselsdata til og med 2012. I en ny vitenskapelig artikkel viser SSB-forskerne at i perioden 2006 til 2012 er fordelingen mellom gutter og jenter helt normal blant nyfødte i indisk-norske familier, skriver Aavitsland. 

Aavitsland mener mange kan lære av det VG gjorde:

– Avisredaksjoner som vil bruke forfatterne av en vitenskapelig artikkel som hovedkilde, bør også la andre forskere kommentere samtidig. Da kan man bedre få frem svakheter i forskningen, skriver han.