Danser mot rasisme i Operaen

Røtter, rytme og revolusjon

Danserne i Tabanka Crew jobber hardt mot premieren på forestillingen Roots, Rythm and revolution som skal finne sted i Operaen i mai
Danseensemblet Tabanka Crew står denne våren på scenen til Den norske opera med en forestilling som søker å uttrykke følelser om rasisme gjennom reggaemusikk, dans og bevegelse. 
Koubang Mbilase Enyam
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

 

Denne våren setter Tabanka Dance Ensemble opp danseforestillingen Rythm, Roots and Revolution. Rasisme og kampen mot urett er et gjennomgående tema i forestillingen.

– Veldig mye av det afrikanistiske og kanskje det menneskelige følelseslivet generelt går på rytme. Måten man håndterer smerte, sinne, og sorg, har en rytme ved seg, forteller leder og koreograf for Tabanka, Thomas Talawa Prestø.

Gjennom musikk og dans vil historiene til hver av danserne komme frem. Alle i forestillingen har på en eller annen måte opplevd å bli diskriminert eller utrettferdig behandlet på grunn av hudfargen sin. Likevel har de ikke latt dette hindre dem i jobbe for det de tror på.

Joel Ramirez er en av danserne i Tabanka danseensemble.
Foto : Thomas Talawa Prestø

Det blåser en storm. Identitet er måten å stå støtt på.

– Det handler om å være bevisst sine røtter og hvor man kommer fra. Hvis et tre har sterke røtter, vil det ikke kunne blåse over ende i en storm, sier Talawa Prestø. Kampanjen #Norskrasisme og den konstante mediedebatten hvor en del av oss opplever å daglig bli dissikert og ment noe over hodet på, er som en storm. Det er en generasjon eller flere her i Norge som må lære seg å bore røttene sine dypt; i forfedrenes historie og egen virkelighet på norsk jord. Det blåser en storm. Identitet er måten å stå støtt på. Denne forestillingen formidler noe om det, gjennom energi og ånd, mer enn ord.

Thomas Talawa Prestø erd anseinstruktør i Tabanka Dance Ensemble, som setter opp forestillingen Rythm, Roots and Revolution i Operaen i mai.

Hedrer forfedrene
– Vi ønsker å formidle kampånden til forfedrene våre, og ikke danse opplevelsen av rasisme, men heller den styrken som gjør at man reiser seg opp igjen, sier Prestø.

Reggae-musikk forbindes ofte med sommervær og idyll, men musikken spiller en viktig rolle i frigjøringsbevegelsen fra koloniene på de karibiske øyene. Danseleder Prestø understreker at musikken har blitt brukt i flere kamper mot urett, blant annet mot apartheid-systemet i Sør-Afrika.

Talawa Prestø nevner Jacob Kuteh og Benjamin Hermansen som eksempler på folk som har fått historiene sine skrevet om og lagt merke til. Jacob Kuteh ble slått ned av flere ungdommer i Verdal tidligere i år, angivelig på grunn av rasisme. Men Talawa Prestø minner oss på at det er flere som har kjent rasismen uten at den har nådd media.

– Noen har opplevd å bli spyttet på, noen har blitt overfalt på åpen gate uten at noen har grepet inn, forteller danselederen.

Måten man takler rasismen på, varierer, og et mål med forestillingen er å ta opp forskjellige måter opprettholde seg selv på.

– Når har man lov til å være traumatisert og knust? Hvem har egentlig tid til det? Når man snakker om en opplevelse, er den subjektiv, sier Talawa Prestø videre.

Samhold mot motgang
Danserne Amie K. Mbye og Joel Ramirez har opplevd denne rasismen, som det danses om i forestillingen, enten direkte eller indirekte.

– Jeg har venner og familie som har opplevd rasisme, så det berører meg også, sier Mbye.

Hun understreker at det er samhørigheten i gruppen som er viktig når man har møtt på motgang i samfunnet.

– For meg er det viktig at man står sammen, at bruker stemmen vår til å si at vi er imot dette.

– Når jeg står på scenen, prøver jeg å ikke ha så stor fokus på det jeg har opplevd. Jeg prøver å fortelle historien, men ikke være historien. Jeg vil ikke være et offer, sier Ramirez.

FAKTA: 
Forestilling: Rythm, Roots and Revolution spilles på Den norske opera fra 28. mai til og med 1. juni

Ensemble: Tabanka Dance Ensemble. Tabanka er en profesjonell dansegruppe med tilholdssted i Oslo

Kunstnerisk leder: Thomas Talawa Prestø