Utrop for fem år siden: «Greven» ute på prøve

Etter fire avslag på søknad om prøveløslatelse fra kriminalomsorgen slippes Varg Vikernes, også kjent som «Greven», ut på prøve etter 16 år i fengsel.

Varg Vikernes var tidligere leder av Norsk Hedensk Front, tilhørende det høyereekstremistiske miljøet i Norge, og ble dømt for mordet på sin tidligere kamerat, Øystein Aarseth.

Vikerenes skulle, etter dommen på 21 år i 1994, vært prøveløslatt i 2006 men på grunn av ny lovbestemmelse som kom i 2002, fikk han to nye år.

– Jeg har meldeplikt i ett år. Hver fjortende dag den første tida, deretter en gang i måneden, sier Vikernes til Dagbladet.