Islam-forsker får Holbergprisen

 
Foto: Princeton University
Den britiske historikeren Michael Cook tildeles Holbergprisen 2014 for sine bidrag til å forstå både islams begynnelse, og den etiske og politiske tenkning innen religionen.

Cook er en av vår tids ledende eksperter på Islams historie og tenkning, påpekes det fra Holbergprisen.
Prisen er blant verdens største innen fagfeltene humaniora, samfunns-
vitenskap, juss og teologi.

Den deles ut i Bergen senere i år, og beløper seg til 4,5 millioner kroner.

– Cook er en helt sentral person innen dagens islam-forskning. Det er positivt at han får prisen, sier professor Knut S.Vikør ved Universitetet i Bergen, til forskning.no.

Vikør forsker blant annet på Midtøstens historie og det muslimske Afrika.

UiB-professoren framhever at Cook har videreutviklet hvordan tidlig islam studeres i dag.

– Cook vurderer islam med et åpent kildekritisk blikk, uten å prøve å falsifisere religionen. Han behandler den med samme historiske metoder som man har brukt på kristendommen siden 1800-tallet, sier Vikør til forskning.no.

Forskjellen er at mens en kritisk tilnærming til innholdet i bibelen har kommet fra kristne selv, så skjer tilnærmingen utenfra med Cook og andre eksperters islam-forskning:

– Slik sett vil ikke forskningen påvirke hva muslimer gjør videre på samme måte. Men når arbeidet utføres respektfullt, åpner det for at også muslimske historikere og teologer kan foreta mer kritisk åpne vurdering av egen religion og tradisjoner, sier han.