Mer nyansert om Palestina-konflikten

Deler av redaksjonen i Infofada, fra venstre Magnus Christoffersen, Erik Skare og Edmund Einar Walton

Infofada er et nettmagasin med mål om å nyansere bildet av konflikten mellom Israel og Palestina gjennom nyheter, kommentarer og analyser. 

– Hovedmålet er å informere. Mange vil si at det allerede skrives mye om Palestina i norske medier, men problemet er jo at de gangene som det skrives om det, er det i forbindelse med eskalering av vold. Det er fare for at folk oppfatter konflikten som noe begrenset til Hamas og Israel når vi tvert i mot vet at dette er ganske dyptgående konfliktlinje som som går tilbake flere tiår, lenge før Hamas i det hele tatt eksisterte, sier Erik Skare (24).

Nettmagasinet ønsker å bruke israelske og palestinske skribenter som bor i området og kjenner konflikten på kroppen og på den måten gi stemmer til dem som ellers ikke får ytre seg i norske medier.

Engasjert
Redaksjonen består i hovedsak av norske aktører fra Palestina-komiteen, folk med et stort engasjement for temaet. I tillegg til en lang tradisjon for Palestina-aktivisme i Norge har enkeltsaker og opplevelser satt sitt preg på redaksjonsmedlemmene.

For øyeblikket har Infofada flere palestinske enn israelske bidragsytere, men forteller at de jobber med saken. Foreløpig har de Jeff Halper fra Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) og er i kontakt organisasjonen Jewish Voice for Peace.

Klart ståsted
Om navnet på nettmagasinet forklarer de at det er en sammenslåing av ordene info og intifada (arabisk: opprør eller motstand og forbundet med palestinske aksjoner mot Israel, journ.anm). 

– Hva ønsker dere å signalisere med navet Infofada?

– Det signaliserer vårt redaksjonelle ståsted, som er at det må til en rettferdig fred i Palestina, sier redaksjonsmedlem Edmund Einar Walton. – Det kommer helt klart frem på nettsiden vår at vi tar stilling i konflikten. Vi mener at okkupasjonen av Palestina må opphøre, og det må også de apartheid-lignende tilstandene. Samtidig ønsker vi at vårt nettmagasin skal nyansere og trekke frem konfliktlinjer som ikke kommer frem i media.

– Er det ikke problematisk med et så klart ståsted samtidig som dere ønsker å fremstå som nyanserte?

– Jo, jeg tenker at det kan bli oppfattet sånn, men derfor er det veldig viktig at vi tar inn forskjellig perspektiver, sier Christoffersen.

Et alternativ til norske medier
Infofada er ikke fornøyd med hvordan debatten føres i norske medier i dag og mener det er en fare for at okkupasjonen normaliseres. De er også bekymret for at at konflikten blir fremstilt på en mangelfull måte.

Ifølge Skare reduserer mediene konflikten til en kamp mellom Hamas og staten Israel eller ideen om at det kun er to dårlige naboer som ikke kommer overens.