– Kan bidra til rekruttering av militante islamister

Høyreekstremisme og islamisme trigger hverandre, ifølge en ny rapport, som viser at muslimhat er på vei opp i vestlige land. Fotoet viser en muslimsk mannekeng fastbundet til bombe, og ble tatt under protest mot byggingen av et islamsk kultursenter i nærheten av Ground Zero i New York.
Foto: Ground Zero Mosque Protesters
Høyreradikale og islamister trigger hverandre til å bli mer ekstreme, mener journalister som har studert hatefulle angrep mot muslimer i Vesten.

Fagnettverket Hate Speech International la ut sist fredag frem rapporten Hating Muslims. I rapporten skriver journalistene Øyvind Strømmen og Kjetil Stormark blant annet at vandalisme mot moskeer er en økende vestlig trend.

Journalistene advarer mot at vandalismen bagatelliseres og at man tror at den ikke får konsekvenser.

– Når muslimer opplever at grisehoder plassers utenfor moskeer eller at grisekjøtt kastes på moskeer, så er det en fornærmelse og noe som oppleves som veldig provoserende. Dette igjen kan brukes som propaganda av ekstreme islamister, som kan si: «Bare se, vi er ikke velkomne her i vesten, bare se», sier Strømmen til NRK.

 
Foto : Henrik Kreilisheim

Ond sirkel
Verken Stormark eller Strømmen kan påvise noen konkrete tilfeller der man ser en klar årsakssammenheng mellom angrep mot muslimer og radikalisering av muslimsk ungdom.

– Vi vet at etter ekstreme islamistangrep, så kommer det ofte hatkriminalitet mot muslimer. Alt tyder på at det også går motsatt vei og at det er snakk om en ond sirkel, der motpolene hisser hverandre opp, sier Strømmen.

Noen av rapportfunnene:

– Opptil 45 rapporterte brannangrep på moskeer i Europa og Nord-Amerika har blitt registert mellom 2010 og 2014 (inkludert ett natten til 1. januar 2015). En rekke av angrepene har vist seg å ha sannsynlige forbindelser til rasistiske motiver og/eller islamfobisk ideologi.

– Hærverk mot moskeer er ikke bare en vanlig, men også en økende trend.

– Hatkriminalitet mot muslimer har tendens til å øke umiddelbart etter terrorangrep begått av islamistiske grupper, som illustrerer fenomenet som kumulativ ekstremisme.

Les rapporten her.

(Kilde: hate-speech.org)