– Det blir 93 millioner tyskere i 2050

Folkemengde i bydelen Kreuzberg i Berlin, 2011

Hermann Simon er konsulent. Tidligere har han undervist ved flere høyskoler og universiteter i Tyskland. I avisen Die Zeit skriver han at innvandring kommer til å forandre Tyskland grunnleggende fram mot 2050, og at den forandringen stort sett vil være av det gode.

– FN og Det statlige statistikkbyrået (Statistisches Bundesamt) antar at den tyske befolkningen kommer til å skrumpe med så mye som 10 millioner innen 2050. Jeg tror ikke på disse tallene. Jeg forventer 93 millioner mennesker i Tyskland det året, kanskje til og med mer enn det. I 2014 kom det én million innvandrere til Tyskland, i 2015 kanskje så mye som 1,5 millioner.

Innvandring fra Afrika
Simon har liten tro på at innvandringen vil avta så mye at det ikke vil føre til betydelig befolkningsvekst i Tyskland i mange år fremover. De nærmeste årene vil de fleste komme fra konfliktområder som Syria, men på litt lengre sikt blir Afrika den store kilden til innvandring, tror han.

– Innen 2050 vil befolkningen i Afrika ha fordoblet seg. Det er her den store folkeveksten vil skje, ifølge FN. Meningsmålinger viser at allerede i dag ønsker 40 prosent av afrikanerne seg til Europa. Vi må leve med at millioner av mennesker vil strømme til Tyskland i årene som kommer. Selvfølgelig bør vi gjøre alt vi kan for å bedre levekårene i Afrika, men det vil uansett ikke være mer enn en dråpe i havet. Vi vil i alle tilfeller få en “folkevandring”, skriver han og legger til at ikke “ingen gjerder, murer eller militæraksjoner” kan forhindre dette. 

Innvandring løser problemer
Simon høres kanskje ut som en alarmist, men konklusjonen hans er, sikkert til mange leseres overraskelse, optimistisk:

– Om det blir 93 millioner eller ikke; befolkningen kommer til å øke. Dermed er demografiproblemet vårt løst. Vi trenger enorme investeringer for å skaffe boliger og arbeidsplasser til alle disse nye menneskene. Hvordan velstand og inntekter utvikler seg, avhenger av om vi klarer å integrere nykommerne.

Lykkes Tyskland med å utdanne folk, vil landet få store fordeler av en yngre og mer internasjonal befolkning, mener Simon.

– Innvandringen gjør det mulig å internasjonalisere den tyske økonomien ytterligere. I tidligere årtier har det for eksempel ikke manglet på unge med russisk- og polskspråklig bakgrunn. Det var til stor hjelp for å skaffe tysk næringsliv innpass på disse folkenes hjemmemarkeder. Vi bør altså ikke snakke om flyktningproblemet, men om en sjanse.