Notiser

0Shares

Islamsk studentorganisasjon vil bygge broer

Studentorganisasjonen Islam Net- Det Islamske Nettverk, ønsker å oppklare
misoppfatninger om islam og bygge broer mellom muslimer og andre samfunn.

Fahad Qureshi har sammen med flere andre studenter opprettet
studentorganisasjonen Islam Net- Det Islamske Nettverk på Høgskolen i Oslio
(HiO) og lanserer en nettside om islam 6. mars. Nettsiden vil ta for seg diskusjoner
innen islam og besvare de vanligste spørsmål eller misoppfatninger mennesker
har om Islam.

Studentorganisasjonen mener at Islam er verdens mest misoppfattede religion.
På grunn av enkeltpersoners handlinger er verden under det inntrykket av at Islam
fremmer terrorisme. På grunn av mangel på kunnskap og kommunikasjon tror mange
at Islam er en kvinneundertrykkende religion, ifølge dem.

– Ved å oppklare disse og alle de andre misoppfatningene om Islam kan vi mye
lettere bygge broer mellom muslimer og alle andre samfunn, mener Qureshi.

For å klare dette lanserer Islam Net nettsiden sin den 6. mars 2009 med Imam
Sakandar og Abdur-Raheem Green.

Faktaboks:
Om Abdur-Raheem Green:
• Han ble født av britiske foreldre i Darussalaam, Tanzania i 1964.
• Han utdannet seg ved den velkjente romersk-katolske klosterskolen Ampleforth
College og reiste så til London University for å studere historie. Han reiste
dog uten å fullføre studiene.
• Han holder også foredrag rettet mot muslimer, og fokuserer på den sanne læren
av Profeten Muhammed (fvmh), og de tidligste generasjonene av muslimer.

 

Oslos utviklingspris til Malaka Izzati

I 2007 begynte Malaka Izzati å gå fra hjem til hjem i Groruddalen for å få
flere barn med innvandrerbakgrunn til å begynne i barnehagen. Nå får hun og
resten av norskopplæringsteamet i Bydel Alna pris for arbeidet.

– Det føles helt utrolig å vinne denne prisen. Det er en anerkjennelse for
meg og de 400 ansatte som jobber i barnehagesektoren og helsestasjonene i
bydelen, sier en henrykt Izzati til Groruddalen avis.

Erik Kjeldstadli, bydelsdirektør i Alna, Mariann Munthe, prosjektleder for
språkløftet og gratis kjernetid i bydelen, og resten av teamet fikk sammen med
Izzati applaus og jubel da det ble klart at Bydel Alna får utviklingsprisen.
Diplom, bilde og en sjekk på 50.000 kroner var premien vinneren fikk for det
beste utviklingsprosjektet i år.

Izzati, som var politisk aktiv i hjemlandet Iran, flyktet sammen med mann og
barn fra forfølgelse. Hun beskriver den første tiden i Norge som vanskelig.

– Jeg har vært i samme situasjon som mange av dem vi prøver å hjelpe. Da jeg
kom hit kunne jeg ikke språket og sto på bar bakke. Det var vanskelig å skaffe
barnehageplass til dattera mi, noe som gjorde det umulig å gå på norskkurs og
delta i arbeidslivet, forteller Izzati.

Etter å ha kjempet seg gjennom systemet, fikk hun barnehageplass. Hun
begynte på norskkurs og besto eksamen. Deretter tok det ikke langt tid før både
jobb og bolig var på plass.

– Det var språket som gjorde at jeg fikk det til. Hadde jeg
ikke kunnet norsk hadde jeg ikke vært der jeg er nå. Derfor er språket viktig
for å klare seg, sier hun.

 

 

– Regjeringen diskriminerer asylsøkerbarna

Enslige
mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år må i dag bo på ordinære asylmottak.

FO, Redd Barna, Advokatforeningen og Psykologforeningen kjempet for at
barnevernet skal få overta omsorgen for alle enslige mindreårige asylsøkere. I
januar 2007 overtok det statlige barnevernet formelt omsorgen for barna opp til
15 år.

– Omsorgssituasjonen har blitt bedre både når det gjelder kvalitet og
rettssikkerhet for disse barna. Men fortsatt driver regjeringen en systematisk
diskriminering av asylsøkerbarn. Enslige mindreårige
asylsøkere mellom 15 og 18 år må i dag bo på ordinære asylmottak. Asylmottak er
et midlertidig bosted og er ikke ment å være et sted der barn tilbringer sin
barndom, skriver Erling
Segelstad, Randi Kjøs og Olav Neerland i FO Hedmark i et innlegg i Hamar
Arbeiderblad.

De skriver at
forholdene ved asylmottak er langt dårligere enn på institusjoner regulert
etter barnevernloven. På grunn av lav bemanning er det ikke nok ressurser til å
ivareta omsorgsansvaret i god nok grad. Mange av barna er ensomme og de har
traumer og historier som de er alene med. På mottakene er det for få voksne til
å håndtere problemene. I tillegg vet vi at flere barn forsvinner fra
asylmottakene og at noen blir ofre for menneskehandel i Norge.

– Det er trist og
uforståelig at regjeringen i praksis velger å møte verdens fattige og forfulgte
på en inhuman og usolidarisk måte. Enslige mindreårige asylsøkerbarn som i dag
er 15 år, vil gå gjennom hele ungdommen sin uten å få et godt nok
omsorgstilbud. De blir sittende på «venterommet» og må etter beste evne leve
sitt liv der, skriver de i innlegget.

 

-Pakistanere sliter med overvekt

Den norskpakistanske organisasjonen Ittehad Cultural Society inviterte det
pakistanske miljøet i Oslo for å diskutere livsstilsykdommene mange sliter med.
De satte hovedfokus på forebygging.

– Dessverre er det veldig mange i det pakistanske miljøet som sliter med
overvekt. Det er særlig første generasjon og de eldre som rammes av
hjertesykdommer og diabetes på grunn av feilernæring og lite mosjon, forteller
Arshad Sultan til Akers Avis Groruddalen.

Sultan jobber som lege på Ullevål sykehus og kan mye om emnet. Han ble
invitert av organisasjonen, sammen med kollega Hamad Raza, for å holde et
foredrag på Furuset om følgene av feilernæring og lite mosjon.

– Forebygging er bedre enn behandling. Derfor prøver vi å endre holdningene
til mange i miljøet. Det er mye uvitenhet hos oss om dette emnet så vi må
forklare dem at det å spise riktig og balansert samt trimme er bra for helsa,
forteller Sultan.

ed hjelp av youtube-videoer og powerpoint presentasjon kunne Sultan
illustrere hva sykdommene gjør med kroppen og hvilke grep man bør ta for å
unngå dem. Kollegaen Raza pratet om mosjon og hvor viktig fysisk aktivitet er
for helsa.

Ittehad Cultural Society er en organisasjon som setter fokus på å diskutere
aktuelle temaer med medlemmene sine. Selv om møtet var det første den unge
organisasjonens historie, vil det bli tatt opp flere temaer i fremtiden,
skriver Akers Avis Groruddalen.

 

Klagen fra ambulansesjåførene ikke tatt til følge

De to ble ilagt en advarsel av Statens helsetilsyn i april i fjor for brudd
på helsepersonelloven. De brøt lovens paragraf om faglig forsvarlighet og
omsorgsfull hjelp samt plikten til å yte øyeblikkelig hjelp, fant tilsynet.

Saken ble klaget inn for Statens helsepersonellnemnd,
som nylig har behandlet den. I en pressemelding skriver nemnda at vilkårene for
å gi en advarsel var oppfylt, og at klagen dermed ikke er tatt til følge.

Helsepersonellnemnda opprettholder konklusjonen fra Helsetilsynet om at de to
ikke opptrådte rasistisk.

– Etter nemndas vurdering har ambulansepersonellet i denne situasjonen ikke
ivaretatt pasienten og de pårørendes behov for omsorgsfull hjelp. De har ikke
klart å kommunisere med pasienten, pårørende, tilstedeværende og politi, og har
vist en lite omsorgsfull atferd i forbindelse med utførelse av sitt arbeid,
skriver Nemnda.

Ønsker bedre seniorpolitikk for innvandrere

Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen inviterte til møte med
innvandrere som kom til Norge på 70-tallet for å få råd om seniorpolitikk for
innvandrere.

Ønske om å bidra i samfunnet og det sosiale er viktig for å få innvandrere
til å stå lengre i arbeid.
 
– Jeg synes både det er viktig og interessant å høre historiene og erfaringene
til de som har innvandret og som etter hvert har levd et langt liv i Norge,
sier Andersen.
 
Andersen følger opp arbeidet som tidligere arbeids- og inkluderingsminister
Bjarne Håkon Hanssen startet. Tidligere har gruppens deltakere gitt innspil til
regjeringens handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen
og til arbeidet mot rasisme og diskriminering.
 
– Hva mener de om den innvandrings- og inkluderingspolitikken som har blitt
ført de siste 30 åra, hva tenker de om dagens arbeidsmarked og finanskrise? Hva
fungerer bra og hva fungerer mindre bra i norsk arbeidsliv? Jeg trur og håper
at vi kan dra nytte av de erfaringene denne gruppa sitter på når vi skal
iverksette tiltak for innvandrerne som kommer til Norge i dag, sier statsråden.