Kulturlivets internasjonale virkelighet – hvilket ansvar har mediene?

Vi har en ny virkelighet i det norske kunst- og kulturlivet: ny og internasjonal kunst – nye uttrykk – nye formidlingsmetoder – nye kunstnere/artister. Hvordan dekkes denne virkeligheten av kulturjournalistikken – hvilket ansvar har mediene?

Vi inviterer til en samtale mellom mediene, akademikere og kulturlivet.

Seminaret byr på en rekke innlegg, presentasjoner og en paneldebatt dag to, der plenum inviteres inn i samtalen.

Vi inviterer til en samtale mellom mediene, akademikere og kulturlivet – og store kapasiteter blant talerne; blant annet Arne Ruth – tidligere sjefsredaktør i Dagens Nyheter, Sverige Helge Rønning – professor i Medier og kommunikasjon ved Universitet i Oslo Karl Knapskog – universitetslektor ved Universitetet i

Bergen og forfatter av boken “Kulturjournalistikk” Harald Flor kunstkritiker Møteleder: Håkon Ødegaard – informasjonssjef Fredskorpset Seminaret byr på en rekke innlegg, presentasjoner og en paneldebatt dag to, der plenum inviteres inn i samtalen.

Møteleder/moderator: Håkon Ødegaard
Håkon Ødegaard, kommunikasjonssjef i Fredskorpset.
Håkon er 48 år og har lang erfaring fra privat og offentlig virksomhet
innen kommunikasjon. Han har arbeidet for Tusenårsjubileet i Trondheim,
Norad, Coop Norge og Fredskorpset.

Program

Endelig program med klokkeslett legges ut her nærmere seminaret
Se under om innlederne og deres innlegg.

Onsdag 25. mars kl. 12.00 – 17.30

 • Lunsj
 • Innledere (se nedenfor)
 • Plenumssamtale
 • Kunstnerisk innslag

Torsdag 26. mars kl. 10.00 – ca. 17.00 + video og forestilling

 • Kunstnerisk innslag
 • Innledere (se nedenfor)
 • Paneldebatt
 • Panel og plenum

Video (redigert 45 min v/ Studio 3) fra konferansen Are there
foreigners in Art? (Nasjonalmuseet og Du store verden! februar 2008)
vises sammen med fingermat i pausen mellom seminaret og forestillingen:

kl. 20.00

Première på Dansens Hus’ forestilling A couple dance med Mia Habib og Guilherme Garrido

Innledere og paneldeltagere:

Karl Knapskog
Universitetslektor ved Institutt for Informasjons- og mediekunnskap,
Universitetet i Bergen og forfatter (sammen med Leif Ove Larsen) av
boken “Kulturjournalistikk”

Innlegg:
Offentlighetens kunst: Kulturjournalistikk, kunstkritikk og kulturoffentlighetens digitalisering

Helge Rønning
Professor ved Institutt for Medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Innlegg:
Forholdet mellom mangfold i kulturen og mangfoldet i mediene

Nazneen Khan-Østrem
Forfatter og høgskolelektor ved Journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo

Innlegg:
Den amerikanske populærkulturen som obligatorisk vei inn i mangfoldet

Khan kommenterer også de to forutgående innleggene

Arne Ruth
Publisist, forhenværende sjefsredaktør i Dagens Nyheter

Innlegg:
Mediernas nationella ramverk: Närhet och avstånd i journalisters värdeskala

Harald Flor
Kunstskribent

Innlegg:
Hvor globalt er kunstkartet?

Ana Valdés
Forfatter og kulturskribent

Innlegg:
Kulturen i postmoderna tider: lyx eller nödvändighet?

Valdés kommenterer også de to forutgående innleggene

NRK P2 – Arne Berg og Sigbjørn Nedland
Musikkjournalister og Jungeltelegrafen – magasinet for den andre musikken

Innlegg:

 • Hvorfor er norske medier livredde for all musikk som ikke er enten norsk eller anglo-amerikansk?
 • Hvorfor gjelder denne holdningen først og fremst musikk og ikke i så stor grad andre kulturuttrykk?
 • Hvorfor er musikk med tilknytning til tradisjon og folkekultur (norsk og internasjonal!) bannlyst i norske radiokanaler?

Samir M’kadmi
Kunstner og kurator

(omtale og tittel innlegg kommer)


Påmelding

Bindende påmelding ved registrering av innbetalt seminaravgift.
Begrenset antall plasser

kr. 1.000 innen 1. mars
kr. 1.250 etter 1. mars

Studenter og kunstnere får halv pris

Forestillingen: spesialpris kr. 180

>> Meld deg på her.

Seminaret er et samarbeid mellom Du store verden! og Dansens Hus

Click for more