Utrop retter

I utgave 3 skrev vi i saken "Mangfoldet har nådd speiderne" at speidergruppen, Kampinianerne, fikk 7 000 kroner i støtte. Dette er feil. Speiderne presiserer at de fikk 15 000 kr i støtte fra LNU for å rekruttere og beholde medlemmene med annen etnisk bagkrunn. Norges Speiderforbund sentralt har mottatt 250 000 kroner fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for å rekruttere minoritetsungdom til speiderne.